بررسي تطبيقي شرايط نقل حديث از ديدگاه دانشمندان شيعه و اهل سنت

نویسنده: ،
مقاله نشریه: پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی » بهار و تابستان 1395 شماره4
چکیده:
پذيرش و صحت فرايند نقل حديث، شرايطي دارد كه برخي از آنها به راوي حديث و برخي ديگر به چگونگي اداي حديث بر مي گردد. برخي از شرايط راوي مانند اسلام، عقل، تمييز، وثاقت و ضبط مورد اتفاق همه صاحب نظران اعم از شيعه و اهل سنت است، ولي برخي ديگر مانند بلوغ، ايمان، عدالت، رشادت، حريت، معروفيت در نسب، سلامت لغت، قدرت بر نوشتن، مذكر بودن، فقاهت، علم به عربي، علم به معناي خبر، عدم قرابت راوي با مروي عنه، زيادي روايت راوي، عدم مخالفت راوي با حديث و ... مورد اختلاف است. در شرايط چگونگي نقل حديث نيز اختلاف فراواني وجود دارد، ولي تنها شروط الزامي در راوي حديث: اسلام، عقل (در حال نقل فقط)، وثاقت و ضبط است. همچنان كه در چگونگي نقل حديث دعايي نيز تنها ذكر نص حديث معتبر است و اشكالي در حذف اسناد روايات و تقطيع روايات و نقل از روي نوشته در صورتي كه به فهم حديث ضرري نزند، وجود ندارد.


کليدواژگان: نقل حديث ، راوي ، شرايط نقل حديث ، فرايند نقل حديث
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تطبیقی بدعت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما: مهدی اکبرنژاد ، استاد مشاور: سهراب مروتی ، دانشجو: امیر مصطفایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت درباره حجاب

استاد راهنما: عبدالجبار زرگوش نسب ، استاد مشاور: مینا یعقوبی ، دانشجو: فرشته علی مرادی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی باختر ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت درباره امت وسط در قرآن و حدیث

استاد راهنما: سهراب مروتی ، استاد مشاور: فرحناز وحیدنیا ، دانشجو: رقیه بصیری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی باختر ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نویسنده: فداحسین عابدی ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامی » بهار 1387  شماره25

بررسی ترجمه واژه در مولی حدیث غدیر؛ از دیدگاه شیعه و اهل سنت

مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی - 1393

بررسی تطبیقی دیدگاه های مفسران شیعه و اهل سنت درباره رابطه قرآن و سنت

استاد راهنما: سید محمدرضا حسینی نیا ، استاد مشاور: مهدی اکبر نژاد ، دانشجو: صدیقه شیخ زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

سنت های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاه های خاورشناسان

نویسنده: فروغ پارسا ،
مقاله نشریه: مقالات و بررسیها »   (پياپي 88)، 1387  شماره2

بررسی تطبیقی مفهوم بداء بر اساس تفسیر و حدیث شیعه و اهل سنّت

پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - دانشکده علوم حدیث قم - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات