مقاله نشریه
تشخيص قانون حاكم بر چك و آثار عملي آن، با نگايه به رويه ي قضايي

نشریه تعالی حقوق » تابستان 1395 شماره15

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بخش رویه ی قضایی: توجیه و نقد رویه ی قضایی

مقاله نشریه: کانون وکلا » سال 1369 - شماره 152

بخش رویه ی قضایی: توجیه و نقد رویه ی قضایی

مقاله نشریه: کانون وکلا » سال 1368 - شماره 148

نظام حقوقی حاکم بر نشریات الکترونیک با توجه به قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی و رویه قضایی

دانشجو: فاطمه وکیلی ، استاد مشاور: حسنعلی موذن زادگان ، استاد راهنما: قاسم محمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات