تفسير تطبيقي آيه نور

نویسنده: ،
مقاله نشریه: مطالعات تفسیری » زمستان 1395 شماره28
چکیده:
مراد اصلي از «نور» در آيه شريفه نور، به قرينه فراز «يهدي الله لنوره من يشاء» و با استفاده از روايات، هدايت است و معاني ديگري كه براي آن ذكر شده، فرعي و در راستاي همين معنا است. هدف خداي متعال از ذكر «مشكاه»، «مصباح» و «زجاجه» با معاني فراواني كه براي آن ها ذكر شده، در اين آيه، آن است كه يك چراغدان و چراغي به همراه يك حباب را براي مخلوقاتش، تمثيل بزند تا چگونگي نوردهي خود را براي آن ها به صورت يك مثال ملموس، توضيح دهد، همچنانكه اين نكته از فراز «يضرِبُ اللهُ الامثالَ لِلناسِ» فهميده مي شود. فرازهاي «كانها كوكب دري»، «يوقد من شجره مباركه لا شرقيه و لا غربيه»، «يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نارٌ» و «نورٌ علي نورٍ» براي نشان دادن شدت روشنايي آن چراغ و چراغدان است. از فراز «يهدي الله لنوره من يشاء» كه نورش به افراد خاصي اختصاص داده و با توجه به فراز اول آيه كه نور را به آسمان ها و زمين اضافه كرده، فهميده مي شود كه خداي سبحان، دو نور عام و خاص دارد.


کليدواژگان: آيه نور، آيه 35 نور، آيات متشابه، تفسير تطبيقي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

تفسير تطبيقي آيه نور

نویسنده: اكبر محمودي ،
مقاله نشریه: مطالعات تفسيري » زمستان 1395 شماره28

تفسیر تطبیقی آیه نور

مقاله نشریه: مطالعات تفسیری » 28-(1395)
کلیدواژه: آیه نور ، آیه 35 نور ، آیات متشابه ، تفسیر تطبیقی

تفسیر تطبیقی آیه نور

نویسنده: ،
مقاله نشریه: مطالعات تفسیری » 28-(1395)

تفسیر آیه نور

مقاله نشریه: آفاق نور » پاييز و زمستان 1389  شماره12

بررسي تطبيقي آراي مفسران در تفسير آيه «نُور»

مقاله نشریه: مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث » پاييز و زمستان 1396 شماره9

تفسیر روائی آیه نور

مقاله نشریه: آفاق نور » پاييز و زمستان 1390  شماره14

تفسیر تطبیقی آیه الکرسی

دانشجو: رضا فرهادی مژده ، استاد راهنما: غلامحسین اعرابی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

تفسیر تطبیقی آیه سكر

مقاله نشریه: مطالعات تفسیری » شماره25

تفسیر تطبیقی آیه وعد

مقاله نشریه: پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامی » تابستان 1386  شماره22
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات