مقاله نشریه
بررسي جايگاه علم در سبك زندگي قرآني

نویسنده: ،
نشریه قرآن و علم » پاييز و زمستان 1395 شماره19
چکیده:
در بافت سبك زندگي قرآني علم نقش سازنده و بسيار بالايي در ترسيم و تحقق آن دارد. ديدگاه كلي سبك زندگي قرآني نسبت به علوم، مثبت است. از نگاه قرآن و احاديث (به عنوان دو منبع مهم براي سبك زندگي قرآني) علم، به خودي خود، ارزش و اهميتي ندارد، بلكه مقدمه اي براي عمل است و عمل نيز مقدمه اي براي رسيدن به قرب الهي و سعادت جاودانه به شمار مي آيد. در سبك زندگي قرآني، علم هم ابزار و هم منبع است. بسياري از علوم بشري، در حالت اوليه و ابتدا به ساكن، نسبت به ديانت، حالت خنثي دارند كه در اين صورت، اگر اصل علم مورد نظر، ممنوعيت شرعي نداشته باشد (مانند سحر) و هدف از به خدمت گيري آن، الهي و ديني باشد، مورد تاييد قرآن است و اگر به لحاظ فقهي، عمل مورد عنايت در علم مورد نظر مشكل شرعي نداشته باشد، مي توان از آن در بافت سبك زندگي قرآني بهره جست. قرآني سازي علوم، يكي از راه هاي اساسي جهت تعامل بيش تر و بهتر علوم و قرآن و همچنين ورود بيش تر و بهتر علوم در بافت سبك زندگي قرآني و در پي آن، بالا بردن جايگاه و ارزش علوم در سبك زندگي قرآني است.


کليدواژگان: قرآن، سبك زندگي، علم، زندگي قرآني، زندگي علمي، جايگاه علم
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی مطلوب اسلامی

نویسنده: اکبر محمودی ،
مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395

سبك زندگی قرآنی

مقاله نشریه: بشارت » آذر و دي 1393  شماره99-100

اصول سبك زندگی قرآنی

مقاله نشریه: پژوهشنامه سبك زندگی » شماره1
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات