مقاله نشریه
راشی تیسم مقاوم به درمان به عنوان اولین تظاهر بیماری ویلسون ( یك مورد نادر )

نشریه دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد »   (پياپي 47)، پاييز 1383  شماره3
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه راشي‌ تيسم مقاوم به درمان به عنوان اولين تظاهر بيماري ويلسون (يك مورد نادر)

نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد » , پاييز 1383, دوره 12, شماره 3

مقاله نشریه راشي تيسم مقاوم به درمان به عنوان اولين تظاهر بيماري ويلسون ( يك مورد نادر )

نشریه دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد » (پياپي 47)، پاييز 1383  شماره3

مقاله نشریه راشی‌تیسم مقاوم به درمان به عنوان اولین تظاهر بیماری ویلسون (یک مورد نادر)

نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد » 3-(1383)
کلیدواژه: بیماری ویلسون ، راشیتیسم مقاوم به درمان ، اسیدوز توبولار کلیوی ، Wilson&apos ، s disease ، vitamin D resistant Rickets ، renal tubular acidosis. ‎ ، بیماری ویلسون ، راشیتیسم مقاوم به درمان ، اسیدوز توبولار کلیوی

مقاله نشریه راشی تیسم مقاوم به درمان به عنوان اولین تظاهر بیماری ویلسون (یک مورد نادر)

نویسندگان: ، ، ، ،
نشریه  مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد » دوره:12 - شماره:3

راشی‌تیسم مقاوم

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1344 - [پایان نامه دکترا]

تشخیص و درمان راشی‌تیسم مقاوم

دانشجو: بهمن امامی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1347 - [پایان نامه دکترا]

سندرم کوشینگ همراه یک مورد راشی‌تیسم مقاوم بدرمان

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1356 - [پایان نامه دکترا]

درمان راشی‌تیسم

دانشجو: سیما افسر ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - 1365 - [دکترای تخصصی]

راشی‌تیسم فامیلی مقاوم

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1365 - [پایان نامه دکترا]

اشکال نادر نرم استخوانی /راشی‌تیسم /

دانشجو: مرتضی تجلیلی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1348 - [کارشناسی ارشد]

راشی‌تیسم‌های مقاوم به ویتامین د

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1362 - [پایان نامه دکترا]

راشی‌تیسم مقاوم به ویتامین D فامیلیال

استاد راهنما: رضا برادران ، دانشجو: هاشم ناصح زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - 1347 - [کارشناسی ارشد]

راشی‌تیسم و درمان ارتوپدی

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - 1365 - [پایان نامه دکترا]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات