بررسي معيار تشخيص قرائت صحيح قرآن و حجيت آن

مقاله نشریه: مطالعات قرائت قرآن » بهار و تابستان 1396 شماره8
چکیده:
قرآن كريم آخرين و كامل ترين كتاب الهي و آسماني است كه قرائت آن، توقيفي است و بايد بر اساس آنچه بدان تكليف شده ايم، قرائت شود. در طول تاريخ اسلام، قرائت هاي گوناگوني براي قرآن كريم صورت گرفته است كه همه آنها از حجيت برخوردار نيستند. معيارهاي متعددي نيز از سوي دانشمندان علوم قرآني از جمله شهرت و اتفاق منطقه اي، مطابقت با رسم الخط، هماهنگي با قواعد ادبي براي تشخيص قرائت صحيح از ديگر قرائات ذكر شده است كه برخي از آنها پشتوانه علمي مقبولي ندارند؛ زيرا معيار قابل پذيرش براي تشخيص قرائت صحيح، شهرت و قرائت جمهور مسلمانان است. از ميان همه قرائت هاي ذكر شده براي قرآن كريم هفت يا ده قرائت برگزيده شده است كه هيچ يك از اين قرائت ها داراي تواتر تا خود پيامبر اكرم نيست و از ميان آنها، تنها يك قرائت داراي حجيت است و آن قرائت مشهور ميان مسلمانان است كه روايت حفص از عاصم. مصداق كامل آن است و دلايل كساني كه قرائت هاي هفت گانه يا ده گانه را تجويز مي نمايند، نيز ناتمام است، از اين رو، اولويت با خواندن قرائت مطابق روايت حفص از عاصم است. از طرفي هيچ دانشمندي در حجيت و اعتبار روايت حفص از عاصم، اختلاف و ممانعت ندارد. به همين دليل، معتبرترين و آسان ترين قرائت، همان روايت حفص از عاصم است كه در صورت شك نيز ـ طبق قاعده اشتغال ـ اين قرائت است كه ذمه شخص مكلف را بريء مي نمايد.


کليدواژگان: قرآن ، قرائت ، حجيت قرائت ، روايت حفص از عاصم ، قرائات هفت گانه ، قراء سبعه
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پژوهشی در قرائت صحیح قرآن

مقاله نشریه: پژوهش های قرآنی » تابستان 1394 شماره75

قرآن و قرائت متواتر آن

مقاله نشریه: کیهان اندیشه » سال 1373 - شماره 58

قرائت دین و چالش معیار

نویسنده: عباس عارفی ،
مقاله نشریه: قبسات » تابستان 1381  شماره23

بررسی مسیله قرایت قرآن وتدبر در آن

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

نقش علم نحو در دستیابی به قرائت صحیح قرآن

نویسنده: احمد طاهری نیا ،
مقاله نشریه: قرآن شناخت »   (پياپي 7)، بهار و تابستان 1390  شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات