بررسي پيامد هاي ناشي از بحران افت آب هاي زير زميني ( مطالعه موردي شهر تهران)

مقاله نشریه: مدیریت بحران » بهار 1396 شماره31
چکیده:
يكي از مشكلات مهم در ارتباط با برداشت بي رويه آب از سفره هاي آب زيرزميني افت سطح آب و متراكم شدن لايه ها و رسوبات است . اين پديده باعث نشست سطح زمين به صورت ناگهاني(درسفره هاي ماسه اي ) و يا بطور تدريجي(در سفره هاي رسي ) مي گردد. اين امر به صورت بالقوه مي تواند باعث مشكلاتي مانند ايجاد درز و شكاف در سطح زمين، تخريب ابنيه و لوله زايي (بالا آمدن لوله هاي آب ازسطح زمين)، تغيير شيب رودخانه ها و جاده ها، فرو رفتن تدريجي دكل ها و سازه ها، ريزش جداره چاه ها، تغيير شيب زمين و افزايش سيل خيزي منطقه گردد.
برداشت بي رويه از سفره آب زيرزميني دشت، پيامدهايي همچون تغيير كيفيت آب زيرزميني، افزايش مصرف انرژي استحصال آب زيرزميني، افزايش آسيب پذيري دشت نسبت به خشكسالي، نشست زمين، از بين رفتن اكوسيستم منطقه و خشك شدن باغات و... را نيز به دنبال داشته است. هدف و دغدغه اصلي ما در اين تحقيق ؛ بررسي پيامدهاي ناشي از افت آبهاي زيرزميني تهران بود كه با استفاده از تجارب و مصاحبه با مسئولين ذيربط شهرداري به بررسي پيامد هاي ناشي از بحران افت آب هاي زير زميني پرداخته كه در پايان به اين نتيجه رسيديم كه فرونشست زمين بر ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي وسياسي وامنيتي تاثير خواهد گذاشت كه نياز به دقت و توجه بيش از پيش مسئولين را مي طلبد.


کليدواژگان: پيامدها ، بحران آب
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اثرات افت آب های زیر زمینی در توسعه پایدار کشاورزی: مطالعه موردی دشت دهگلان کردستان

نویسنده: حسن محمدی ،
مقاله کنفرانس: همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی - 1394

بررسی کیفی آب زیر زمینی در منطقه 6 شهر تهران

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط - 1395

بررسی آماری پارامترهای كیفی آب های زیر زمینی (مطالعه موردی: لارستان)

مقاله کنفرانس: پنجمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست - 1390

بررسی افت سطح آب زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت یزد اردکان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری - 1394

بررسی خصوصیات كمی وكیفی آب های زیر زمینی، مطالعه موردی: دشت قاین

مقاله نشریه: منابع آب و توسعه »   (پياپي 6)، تابستان 1393  شماره3

مقایسه تطبیقی سیستم های قطار زیر زمینی با منوریل بارویکردپدافندغیرعامل (مطالعه موردی: شهر تهران)

استاد راهنما: ملیحه احمدی ، دانشجو: محسن صادقی مظاهری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده فنی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

افت سطح آب های زیر زمینی و فرونشست دردشت ابركوه

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك - 1392

بررسی افت آب های زیر زمینی دشت کرمان با استفاده از نرم افزارهای GISوSURFER

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات