حق بر محيط زيست سالم در پرتو اصول فقهي و اخلاقي

مقاله نشریه: پژوهش های اخلاقی » بهار 1397 شماره3
چکیده:
امروزه گسترش علم و فناوري و به تبع آن صنعت، علي رغم اعطاي آسايش و رفاه بر انسانها، تخريب،آلودگي وآسيب و ايجاد بحران هاي محيط زيست را به همراه داشته است محيطي كه به مثابه بستر حيات اجتماعي،اقتصادي و سياسي ، لازمه تداوم حيات هر انسان است و به عنوان بستر زندگي بشر و ابزار تكامل وي، در گفتمان فقهي و اخلاقي قابليت معقولي جهت پژوهش در راستاي صيانت از آن بعنوان حق انسان و تكليف جامعه بشري دارد در اين راستا در جهت نيل به برخورداري از محيط زيست سالم و اهميت آن دو رويكرد وجود دارد در رويكرد اول براي طبيعت به عنوان وديعه اي الهي ارزش ذاتي قائل شده و خود طبيعت مورد بحث است ليكن در رويكرد دوم لزوم حفظ طبيعت بعنوان ابزاري جهت استفاده نوع بشر مطرح مي باشد كه در اين مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رويكرد اول درصدد تبيين نظامنامه اخلاق محيط زيستي با تاكيد بر آموزه هاي فقهي و اخلاقي در راستاي صيانت از آن بعنوان حق بنيادين بشري مي باشند.


کليدواژگان: اخلاق زيست محيطي ، محيط زيست سالم، قواعد فقهي، اصول اخلاقي، حق بنيادين بشري
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حق بر محیط زیست سالم در پرتو حكمرانی مطلوب

نویسنده: حسن خسروی* ،
مقاله نشریه: اخلاق زیستی » شماره20

مبانی فقهی حق بهرهمندی از محیط زیست سالم

نویسنده: فاطمه محمدی ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور - 1395

حق محیط زیست سالم

نویسنده: نرگس نخجوانی ،
مقاله نشریه: وكالت » اسفند 1390  شماره39

فناوری نانو و تحقق حق بر محیط زیست سالم

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها - 1395

تاملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم

مقاله نشریه: پژوهشنامه حقوق اسلامی » پاييز و زمستان 1391  شماره36

حق بر محیط زیست سالم در آموزه های حقوق بشری

استاد راهنما: علیرضا آرش پور ، استاد مشاور: امیر مقامی ، دانشجو: طیبه سنجری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

نقش حقوق بشر در ارتقا حق بر محیط زیست سالم

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات