مختصات يابي از تصوير مطلوب حكمراني زمينه ساز ظهور

مقاله نشریه: مدیریت اسلامی » زمستان 1396 شماره4
چکیده:
استنباط هاي عقلي و استنتاج از آيات و روايات نشان مي دهد كه جهان هدف مند است و كلان روند تاريخ به سمت صلاح، كمال و آينده اي روشن در حال حركت است. از ديد تعاليم شيعي، اين حركت به سمت استقرار شهر عدل آرماني مهدوي است و فرجام تاريخ را رقم خواهد زد. لكن جامعه آرماني مهدوي و حيات طيبه، به خودي خود محقق نخواهد شد و نيازمند زمينه سازي است. در اين راستا ايجاد يك حكمراني و نظام حاكميتي مطلوب مي تواند به عنوان يكي از مهمترين عوامل زمينه سازي به شمار آيد؛ چرا كه نقش الگويي حاكمان و نوع تاثير نظام حكمراني، مي تواند شكل گيري جامعه زمينه-ساز ظهور را تسريع يا به تاخير بياندازد. سوال مهم و اساسي پيش روي اين تحقيق، اين است كه حكمراني مطلوب آستانه ظهور چه ويژگيهايي دارد. از آنجا كه مفهوم حكمراني داراي معنايي بسيط و گسترده است، لازم بود تا در ابتدا مفاهيم و اجزاي آن استخراج، و به صورت الگو ارائه شود. در اين راستا با استفاده از شيوه فراتركيب، مقالات و كتابهاي مرتبط با موضوع اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و مفاهيم حكمراني زمينه ساز استخراج و شناسه گذاري شد؛ سپس، اين مفاهيم در الگوي تصويرپردازي زمينه ساز ظهور، جايابي، و با استفاده از آيات و روايات، تصوير حكمراني زمينه ساز، ترسيم گرديد. شايان ذكر است كه الگوي تصويرپردازي زمينه ساز ظهور در جلسات و نشست هاي خبرگي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.


کليدواژگان: تصويرپردازي;حكمراني مطلوب;حكومت حق مدار;آينده پژوهي;آستانه ظهور
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

زمینه ساز ظهور

مقاله نشریه: دیدار آشنا » نهم مرداد 1382  شماره38

زمینه ساز ظهور

نویسنده: مهدی طاهری ،
مقاله نشریه: فكه » ارديبهشت 1390  شماره96

زمينه ساز ظهور

نویسنده: فاطمه دولتي ،
مقاله نشریه: خانه خوبان » بهمن 1396 شماره107

حكومت زمینه ساز ظهور

نویسنده: بلال نعیم ،
مقاله نشریه: موعود » بهمن 1385  شماره72

حوزه زمینه ساز ظهور

نویسنده: فرامرز سهرابی ،
مقاله نشریه: مشرق موعود » بهار 1387  شماره5

انفجار نو، زمينه ساز ظهور

نویسنده: پورسيد آقايي ،
مقاله نشریه: انتظار موعود » پاييز 1384 شماره14

مراقبه های زمینه ساز ظهور

مقاله نشریه: امان » فروردين و ارديبهشت 1390  شماره29

تحول ماموم؛ زمینه ساز ظهور

نویسنده: علی حاج محمدی ،
مقاله نشریه: مشرق موعود » تابستان 1388  شماره10

اهداف دولت زمینه ساز ظهور

مقاله نشریه: مشرق موعود » تابستان 1387  شماره6

انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور

مقاله نشریه: پیام » سال 1385 - شماره 81
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات