مقاله نشریه
بررسي اشاعه ترك در نانوبلور آهن- نيتروژن به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

نشریه مواد و فناوریهای پیشرفته » بهار 1397 شماره1
چکیده:
در سال هاي اخير فولادهاي نيتروژن دار به دليل داشتن خواص خوبي از استحكام و انعطاف پذيري مورد توجه محققان و متخصصان صنعتي قرار گرفته است. شناسايي خواص مكانيكي فولادهاي نيتروژن دار به منظور استفاده از اين آلياژها با قابليت اطمينان بالا در تجهيزات مختلف از اهميت بالايي برخوردار است. در اين ميان توانايي مقاومت ماده در برابر اشاعه ترك، از پارامترهاي مهم به شمار مي رود. هدف از اين پژوهش، شبيه سازي اشاعه ترك در نانوبلور آلياژي آهن- نيتروژن مي باشد. امروزه علوم نانو و شبيه سازي هاي رايانه اي در مقياس مولكولي، به يكي از پرطرفدارترين موضوع هاي مورد مطالعه در دنيا مبدل شده است. يكي از روش هاي عددي ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﯼ، روش شبيه سازي ديناميك مولكولي است كه معين ترين روش حل سيستم هاي مولكولي از بين روش هاي موجود است. در تحقيق حاضر، سيستم بلوري آهن- نيتروژن با اعمال تابع پتانسيل تصحيح شده اتم محاط شده (MEAM) و پارامترهاي مربوط به آلياژ آهن- نيتروژن شبيه سازي مي شود. ريزساختار و هم چنين مسير رشد ترك در نانوبلور مورد مطالعه، تحت بارگذاري كششي با مقدار سرعت 0.8 Å /ps در دماي 300K مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻥ مي دهد كه با افزايش كرنش و در نتيجه ايجاد تنش در نمونه ها، تغيير شكل پلاستيك از نوك ترك به دليل ايجاد تمركز تنش در آن شروع مي گردد. با افزايش بيشتر تنش حفره هايي در ساختار جوانه زده و به سمت ناحيه پيشروي رشد ترك اوليه اشاعه پيدا مي كند. ﺳﺮﻋﺖ رشد ترك ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﻮﻝ ﺗﺮﮎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ مي يابد مقادير تنش در هر سه جهت بلوري ابتدا داراي رفتار غيرخطي و سپس رفتار خطي مي باشند كه ناشي از تغيير جهت رشد ترك در طول زمان شبيه سازي مي باشد.


کليدواژگان: شبيه سازي ديناميك مولكولي، اشاعه ترك، نانوبلور، آهن- نيتروژن
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

محاسبه و بررسی نفوذ گازهای نیتروژن و مونوکسیدکربن در زئولیت ITQ-7 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

استاد راهنما: سامان علوی ، استاد مشاور: حسن حدادزاده ، دانشجو: فاطمه امیرسیف الدینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده شیمی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی دینامیک مولکولی جیوه

استاد راهنما: حسین اسلامی ، استاد مشاور: لیلا مفتون آزاد ، دانشجو: محمد یحیوی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی دینامیک مولکولی سزیم

استاد راهنما: سیدحسین موسوی پور ، دانشجو: نسرین حجازی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم - 1390 - [کارشناسی ارشد]

كاربرد شبيه سازي ديناميك مولكولي

مقاله نشریه: پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران » (پياپي 5)، بهار 1396 شماره1

شبیه سازی نانو سوئیچ های کربنی به روش دینامیک مولکولی

استاد راهنما: مهران قلی پور شهرکی ، دانشجو: الهام شکوری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه انتشار ترک در نانو صفحه گرافن کامل و نقص دار به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

استاد راهنما: امیر لهراسبی ، استاد مشاور: سید مهدی فاضلی ، دانشجو: محمد امینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی جذب هیدروژن در لایه های گرافیت به روش دینامیک مولکولی

استاد راهنما: کراسوس غفوری تبریزی ، دانشجو: پوریا پدرام ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - 1384 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی مکانیزم اتصال درروش پاشش ایروسول به روش دینامیک مولکولی

استاد راهنما: حمید اسدی ، استاد مشاور: احسان طاهری نساج ، پدیدآور: بهمن دانشیان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی - 1392 - [پایان نامه دکترا]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات