شيوه هاي حل و فصل اختلاف مالياتي در حقوق بين الملل

مقاله نشریه: پژوهشنامه مالیات » بهار 1397 شماره37
چکیده:

يكي از ويژگي هاي معاهدات مالياتي، امكان مراجعه مودي به تمامي ساز و كارهاي پيش بيني شده حل و فصل اختلافات، در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد، دركنار آيين حل و فصل اختلافات بين المللي مي باشد. مودي مي تواند، از آيين توافق دوجانبه بين المللي و آيين حل وفصل اختلافات سازمانهاي بين المللي از طرق شيوه هاي پيش بيني شده در اين خصوص بهره گيرند. در اين مقاله سعي شده شيوه هاي حل وفصل اختلافات مالياتي در سازمان هاي بين المللي از قبيل منشور انرژي ECT، سازمان تجارت جهانيWTO، اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد UNو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي OECD مورد تحليل قرار گيرد كه اين سازمانها رويكردهاي مشابه و گاها متفاوتي در حل اختلافات مالياتي دارند. از جمله اين شيوه ها دادرسي هاي مالياتي يا داوري بين الملل مالياتي مي باشد كه اين امر عمدتا بعد از عدم توافق موضوع ارجاع به مقامات صلاحيتدار كشورها مي باشد.

کليدواژگان: آيين توافق دوجانبه، حل و فصل اختلافات بين المللي، داوري بين المللي مالياتي، دادگاه هاي مالياتي، OECD
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

شیوه های دادرسی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)

دانشجو: یوسف درویشی هویدا ، استاد مشاور: لعیا جنیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1387 - [پایان نامه دکترا]

نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)

مقاله نشریه: نامه مفید » بهمن و اسفند 1383  شماره46

بررسی آرا مرجع حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و نقش آن در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی

مجری: رضا لحمیان ، دانشجو: فریبا رضی پور ، استاد راهنما: عباسعلی کدخدایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]

حقوق بين الملل و اختلاف اسرائيل و فلسطين

مقاله نشریه: مطالعات بین المللی » (پياپي 51)، زمستان 1395 شماره3

قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل در حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

دانشجو: لیلا ورقایی ویجویه ، استاد مشاور: بهزاد ساعدی بناب ، استاد راهنما: حاتم صادقی زیازی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

روش های حل اختلاف در نام دامنه بانگاهی به مقررات حقوق بین الملل وحقوق آمریکا

دانشجو: زهرا محمودی ، استاد مشاور: جواد کاشانی ، استاد راهنما: کوروش کاویانی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

انواع مهاجرت و شیوه های آن در حقوق بین الملل

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394

سمینار روش های حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللی

مقاله نشریه: نامه اتاق بازرگانی » شهريور 1388  شماره6
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات