مقاله نشریه
اصل «صرفه جويي كيفري» مبناي تفسير احكام و قوانين جزايي اسلام

نشریه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی » بهار 1397 شماره2
چکیده:
اصل صرفه جويي كيفري يكي از بنيادي ترين اصول در حوزه ي حقوق كيفري است كه پيچيدگي و سختي هايي را كه در برابر حقوق جزا به عنوان يكي از محدوديت هاي حقوق و آزادي شهروندان وجود دارد با اندكي ملايمت و سازگاري از بين مي برد. اين اصل در واقع، به دنبال تحديد و مرزبندي قلمرو مجاز مداخله ي حقوق كيفري در حوزه حقوق و آزادي هاي شهروندان مي باشد. التزام به اصل صرفه جويي كيفري نه تنها موجبات استفاده ي بهينه از حقوق كيفري در جايگاه مناسب آن را فراهم مي سازد بلكه در عين حال، زمينه ي توجه سياست گذار جنايي اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهاي حقوقي- اجتماعي را نيز فراهم مي سازد. قاعده قبح عقاب بلابيان، قاعده درا، اصل احتياط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسير مضيق، ابتناي شارع بر سختگيري در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بناي حدود بر تسامح و تخفيف در اجراي مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعيين مجازات و اصل عدم ولايت، تاسيس چنين اصلي را موجه مي سازد. بدون ترديد كاربست اين اصل در فرايند كيفرزدايي، جامعه ي غيرمتورم كيفري را مواجه خواهد بود و افزون بر اين، بستر تحقق عدالت كيفري را هموارتر خواهد ساخت.


کليدواژگان: اصل صرفه جويي كيفري، تفسير فقه جزايي، عدالت كيفري، سياست كيفرزدايي
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در قوانین جزایی ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

بررسی تطبیقی اصول قوانین كیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود

مقاله نشریه: الهیات تطبیقی » بهار و تابستان 1392  شماره9

تفسیر قوانین کیفری

استاد راهنما: ضیاءالدین پیمانی ، دانشجو: حسین رنجبر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1377 - [کارشناسی ارشد]

مراحل تفسیر مضیق قوانین جزائی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

تاثیر زمان در احکام جزایی اسلام

دانشجو: مرتضی غیاثی ، استاد مشاور: ایرج گلدوزیان ، استاد راهنما: محسن رهامی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1383 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات