پيش بيني رخداد افت تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان با استفاده از درخت رده بندي

مقاله نشریه: اپیدمیولوژی ایران » (پياپي 51)، پاييز 1397 شماره3
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشكی

نویسنده: مظفر خزاعی ،
مقاله نشریه: گام های توسعه در آموزش پزشكی »   (پياپي 22)، زمستان 1392  شماره4

پیش بینی خودكارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی

نویسنده: علی اكبر عجم* ،
مقاله نشریه: راهبردهای آموزش در علوم پزشكی » شماره2

سرمایه روانشناختی و جنسیت به عنوان پیش بینی کننده های سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات