تجارت گل و گیاهان زینتی در بازارهای جهانی

مقاله کنفرانس: اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران - 1393
چکیده:
در حال حاضر صنعت گل و گياه يك صنعت جهاني و پويا است كه در طول چند دهه اخير نرخ رشد قابل توجهي داشته است. كشت انواع گياهان زينتي به دليل شرايط آب و هوايي مناسب ايران و درآمد حاصل از صادرات آنها، نقش بسزايي در باروري استعدادهاي اقتصادي كشور و توسعه توليد ملي دارد. با توجه به اهميت اقتصادي پرورش گلها و گياهان در دنيا، استفاده از فناوريها و روشهاي جديد در اصلاح گياهان زينتي در جهت بازارپسندي آنها در جامعه ميتواند نقش بسزايي در بازاريابي اين محصولات و تجارت آنها در بازارهاي بين المللي داشته باشد. در اين مطالعه، با تكيه برآمار و ارقام جهاني، توليد و صادرات گل و گياهان زينتي، تجارت و بازاريابي اين محصولات مورد بحث قرار گرفته است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تجارت و تولید گل ها و گیاهان زینتی در ایران

مقاله نشریه: زیتون » ديماه 1385  شماره173

نگاهی بر تولید و تجارت گل ها و گیاهان زینتی در ایران

مقاله نشریه: باغدار » تير 1393  شماره83

سومین جشنواره گل و گیاهان زینتی

مقاله نشریه: سنبله » ارديبهشت 1385  شماره151

اصلاح مولكولی گل و گیاهان زینتی

مقاله کنفرانس: اولين كنگره ملي گل و گياهان زينتي ايران - 1393

بررسی فرصت ها و چالشهای صنعت گل و گیاهان زینتی ایران درجهت ورود به بازار تجارت جهانی

مقاله کنفرانس: همايش ملي اشتغال دانش آموختگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي - 1390

بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران

مقاله نشریه: اقتصاد كشاورزی و توسعه » پاييز 1385  شماره55
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات