اهمیت و جایگاه بقعه امامزاده شاه ركن الدین در بافت قدیمی شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار - 1393
چکیده:
بناي كنوني امامزاده شاه ركن الدين مشتمل بر صحن، ايوان، حجره هاي دو طبقه اطراف بقعه و ضلع غربي صحن، گنبد خانه،گنبد رك 21 ضلعي، در ورودي ضلع جنوبي صحن بقعه امامزاده و دهليز ضلع شمالي صحن بقعه مي باشد. شكلگيري بناهاي آرامگاهي، اعم از مقابر كوچك و بزرگ، به تناسب شكل و عملكرد، با اسامي گوناگوني شناخته شده اند ساختار معماري آرامگاه متاثر از شخصيت مذهبي يا سياسي متوفي مي باشد. آرامگاه ها در پيوند با ديگر بناهاي اسلامي نقشي اساسي ايفا مي كنند. گاه به صورت منفرد و گاه به صورت مجموعه مي باشند و در كنار بناهاي مذهبي ديگر مانند مساجد، مدارس زاويه ها ورباطها ساخته شده اند. پيوند نزديكي ميان دين و مذهب و معماري تدفيني و مراسم مذهبي در ايران مشهود مي باشد و مسلمانان احترام و علاقه خاصي براي امامزاده ها قائل مي باشند. آرامگاه از محيط اطراف خود جنبه تقدسي كسب نموده و به مرور زمان به صورت يك عبادتگاه درآمده و هويت اصلي فرد به خاك خفته فراموش شده و با شخصيت كسي كه بيشتر، با اعتقادات ديني محلسازگاري داشته، تعويض مي گردد، هر چند كتيبه اي كه در معرض ديد همگان قرار دارد، از افراد دفن در آرامگاه مزبور حكايت مي كند، اما هويت جديد اعتباري عام يافته است. به همين منظور و با استفاده از روش تحقيق توصيفي، مبتني براهميت و جايگاهامامزاده در بافت قديمي شهرستان دزفول و با تكيه بر گردآوري اطلاعات به روش اينترنتي_كتابخانه اي و ميداني به اهميت وخاص بودن اين مهم پرداخته كه بيانگر معماري بومي و متناسب با شرايط اقليمي و محيطي مي باشد. سبك معماري آن نيز قابل مقايسه با عصر ايلخاني و تيموري مي باشد كه بازشناسي و اهميت توجه به جايگاه آنها هدف است كه توجه مهندسان و طراحان را به خود معطوف خواهد داشت
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

نگرشی بر دیوار نوشته‌های بناب امامزاده شاه ركن الدین شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390

شناخت و بررسی معماری و تزئینات حمام شاه ركن الدین شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390

بقعه و بارگاه بابا ركن الدین ولی شاهر كن الدین

مقاله نشریه: نی شكر » سال 1384  شماره73

طلاکاری آرایه های گچی قالبی در بقعه سید رکن الدین یزد

مقاله نشریه: مطالعات هنر اسلامی » پاييز و زمستان 1392  شماره19

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بقعه سید رکن الدین یزد

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

طراحی مجموعه مسکونی در بافت قدیمی دزفول

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1366 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ساختار گرافیکی خطوط کوفی بقعه سید رکن الدین شهر یزد

استاد راهنما: محمد حسین حلیمی ، استاد مشاور: عبدالرضا چارئی ، دانشجو: جمشید ملاپور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده هنر - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه نور در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط - 1394

مقایسه تطبیقی طرح ونقش بقعه سید رکن الدین و سید شمس الدین یزد)دوره آل مظفر)

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده هنر و معماری - 1392 - [کارشناسی ارشد]

معرفی بقعه متبركه امامزاده شاهرضا علیه السلام در شهرستان شهرضا

نویسنده: مهدی ورپشتی ،
مقاله نشریه: وقف میراث جاویدان » پاييز 1392  شماره83
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات