مقاله کنفرانس
پژوهشی پیرامون تحول مناره، از صدر اسلام تا دوره سلجوقی با نگاهی بر پیشینه مناره در ایران

اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار - 1393
چکیده:
فرهنگ و تمدن هر نسلي نشات گرفته از آداب و سنن نياكان و پيشينيان آن مي باشد. پايه و اساس اجتماعي و فرهنگي واعتقادي هر ملتي ، ريشه در اعتقادات و مسائل فرهنگي و اجتمايي اجداد آن سرزمين دارد. يكي از مهمترين عناصر معماري كهجايگاه مهم و ويژه اي در فرهنگ معماري و آداب و سنن اجتماعي دارد، ميل و مناره است كه متاسفانه كمتر مورد توجه مورخان و اهل فن قرار گرفته است. منار يا مناره به معني جاي نور و نار و در اصطلاح بنايي است بلند و باريك كه در كنار مساجد و بقاع متبركه جهت اذان گويي يا به عنوان ميل راهنما در كنار جاده ها، مساجد و كاروانسراها، مدارس و دارالضيافه ها احداث گرديده، بهعلت روشن نمودن چراغ يا آتش بر فراز آن جهت راهنمايي در شب، به مناره يا محل نور موسوم شده است. از آثار و علائم مناره هاي قبل از اسلام كه تعداد بسيار اندكي از آن در ايران باقي مانده، چنين بر مي آيد كه مناره با هدف راهنما بودن در دوران قبل از اسلام ساخته شده است. فن معماري مناره خصوصا در ايران بدون ترديد با تغيراتي، ريشه در طرحهاي معماري قبل از اسلام دارند، از اينرو و با استفاده از روش تحقيق توصيفي، مبتني بر پژوهشي پيرامون تحول مناره، از صدر اسلام تا دوره سلجوقي با نگاهي بر پيشينه مناره در ايران كه با تكيه بر گردآوري اطلاعات به روش اينترنتي_كتابخانه اي است به اهميت و خاص بودن اين شاخصه پرداخته كه توجه به اهميت اين عنصر با ارزش در معماري سنتي ايران، موضوع مورد بررسي در اين مقاله بوده كه به سير و تحول مناره از صدر اسلام تا دوران سلجوقي مي پردازد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پژوهشی پیرامون سیر تحول مناره، از صدر اسلام، تا دوره سلجوقی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

جستاری در تزئینات مناره در ایران از صدر اسلام تا کنون

استاد راهنما: غلامعلی حاتم ، استاد مشاور: محمدرضا شریف زاده ، دانشجو: مهدی آقاعلی گل ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پژوهشی در صنعت نساجی از صدر اسلام تا دوره سلجوقیان

نویسنده: اكبر شیرزاده ،
مقاله نشریه: نساجی امروز » اسفند 1389و فروردين 1390  شماره105

بررسی سیر تحول و تزیینات آجری نمونه هایی از مناره های دوره سلجوقی ایران

نویسنده: امیر ارشاد ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته - 1394

گامی در شناخت مناره های ایران تا دوره سلجوقی نقد و بررسی دو مناره چهل دختران و برسیان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

گامی در شناخت مناره های ایران تا دوره سلجوقی نقد و بررسی دو مناره چهل دختران و برسیان

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران - 1395

تاریخ قضاوت ایران از صدر اسلام تا دوره قاجاریه

مقاله نشریه: وحید » سال 1346 - شماره 41

بررسی موقعیت مناره های دوره سلجوقی ایران با تاکید بر جایگاه مناره ها در منطقه، شهر و همجوار با مساجد

مقاله کنفرانس: هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری - 1397
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات