پژوهشی پیرامون بازی های بومی محلی شهرستان ایذه

مقاله کنفرانس: اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392
چکیده:
فرهنگ و تمدن هر نسلي نشأت گرفته از آداب و سنن نياكان وپيشينيان آن مي باشد پايه و اساس اجتماعي ، فرهنگي و اعتقادي هر ملتي ريشه در اعتقادات و مسائل فرهنگي و اجتماعي اجداد آن سرزمين دارد و پرداختن به سنن و رسوم گذشتگان ميتواند ريشه هاي فرهنگي و اجتماعي اجداد و ملت هاي مختلف اين سرزمين پهناور به همراه خلق و خو و روحيات آنان را براي نسل حاضر بازگو كند.در اين راستا تحقيق حاضر در صدد است تاپژوهشي را در جهت تهيه و تدوين بازيهاي بومي و محلي و سنتي مردماني كه سالها پيش در جاي جاي ايذه شكل گرفته اند انجام دهد. كم و كيف بازيهايي كه آنان به ابزاري در جهت كسبآمادگي هاي جسماني ، توسعه و تقويت روحيه شجاعت و مقاومت ، بكار گيري روشهاي مناسبي براي تعليم و تربيت و در نهايت طريقي جهت پر كردن اوقات فراغت و سرگرمي استفاده مي نمودهاند بيان نمايند.در اين تحقيق در مجموع 72 بازي تهيه و تدوين گرديده است ، اهداف و نحوه اجراي بازيها به طور مشروح در اين مقاله بيان شده است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پژوهشی پیرامون بازی‌های بومی محلی شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390

پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی

نویسنده: میر محمد كاشف ،
مقاله نشریه: حركت » زمستان 1378  شماره2

بازی های بومی محلی

نویسنده: مهدی قنبری ،
مقاله نشریه: رشد آموزش تربیت بدنی » زمستان 1393  شماره53

بازی های بومی محلی استان خوزستان

مقاله نشریه: سیاحت و سفر » پاييز 1392  شماره5

تحليل بازي هاي بومي محلي «بررسي موردي بازي زو»

مقاله نشریه: پژوهش در هنر و علوم انساني » تير 1397 شماره10

معرفی بازی های بومی و محلی شهرستان بردسیرمطالعه موردی سال (97-98)

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ - 1397

بازی های بومی و محلی استان خراسان رضوی

مقاله نشریه: رشد آموزش تربیت بدنی » شماره59

معرفي بازي هاي بومي محلي در حال انقراض

مقاله نشریه: بازی و اسباب بازی » بهمن 1396 شماره51

ورزش همگانی و بازی های بومی و محلی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی استان اردبیل - 1397

توان یابی برگزاری بازی های بومی و محلی در توسعه گردشگری شهرستان املش

نویسنده: مهرداد نجف پور ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات