مقاله کنفرانس
پژوهشی پیرامون بازی های بومی محلی شهرستان ایذه

اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392
چکیده:
فرهنگ و تمدن هر نسلي نشأت گرفته از آداب و سنن نياكان وپيشينيان آن مي باشد پايه و اساس اجتماعي ، فرهنگي و اعتقادي هر ملتي ريشه در اعتقادات و مسائل فرهنگي و اجتماعي اجداد آن سرزمين دارد و پرداختن به سنن و رسوم گذشتگان ميتواند ريشه هاي فرهنگي و اجتماعي اجداد و ملت هاي مختلف اين سرزمين پهناور به همراه خلق و خو و روحيات آنان را براي نسل حاضر بازگو كند.در اين راستا تحقيق حاضر در صدد است تاپژوهشي را در جهت تهيه و تدوين بازيهاي بومي و محلي و سنتي مردماني كه سالها پيش در جاي جاي ايذه شكل گرفته اند انجام دهد. كم و كيف بازيهايي كه آنان به ابزاري در جهت كسبآمادگي هاي جسماني ، توسعه و تقويت روحيه شجاعت و مقاومت ، بكار گيري روشهاي مناسبي براي تعليم و تربيت و در نهايت طريقي جهت پر كردن اوقات فراغت و سرگرمي استفاده مي نمودهاند بيان نمايند.در اين تحقيق در مجموع 72 بازي تهيه و تدوين گرديده است ، اهداف و نحوه اجراي بازيها به طور مشروح در اين مقاله بيان شده است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پژوهشی پیرامون بازی‌های بومی محلی شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390

پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی

نویسنده: میر محمد كاشف ،
مقاله نشریه: حركت » زمستان 1378  شماره2

بازی های بومی محلی

نویسنده: مهدی قنبری ،
مقاله نشریه: رشد آموزش تربیت بدنی » زمستان 1393  شماره53

تحلیل مردم شناختی بازی‌های بومی محلی شهرستان ایوان غرب

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات