مقاله کنفرانس
كسب و كار الكترونیك

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي - 1392
چکیده:
در دنياي كنوني تجارت الكترونيك بعد از نيروي انساني جزء ارزشمندترين؛ مهمترين و سرنوشت سازترين ثروتي است كه در اختيار يك سازمان قرار گرفته تا در دنياي رقابتي كنوني كه هر لحظه در حال تغيير است، سازمان نيز با نوآوري و خلاقيت، داراييهاي مهم و حياتي خود را به روز كرده تا از دنياي جديد و متغير عقب نماند. در تجارت الكترونيك سرعت تغيير در بيشتر سازمانها به مراتب بيشتر از سرعت توان پاسخ گويي و تطبيق با آنهاست. يكي ازعوامل مهم و حياتي در تجارت الكترونيك؛ ارايه خدمات الكترونيكي بدون ريسك به مشتري است، كه در جهان كنوني تمام سعي بازارهاي سنتي، ملي، فراملي و الكترونيكي حفظ و تامين امنيت اطلاعات تجاري مشتري و برآوردن نيازها و ايجاد وفاداري و رضايتمندي و افزايش تعهد و نگهداري همين مشتريهاست. اين مقاله با تاكيد بر پتانسيل كاربرد تجارت الكترونيك و فناوري رايانه و رابطه آن با عملكرد تجاري از ديدگاه چند بعدي و مكانيزم هاي امنيتي، استراتژي كسب و كار الكترونيك وبازاريابي الكترونيكي را توسعه ميدهد و مسائل و موضوعات روز كسب و كار تجارت الكترونيك را به چالش درآورده، از نظر متخصصان و كارشناسان معتبر اين حرفه مورد نقد و بررسي قرار ميدهد كه برگرفته از تعريف تجارت الكترونيك، مسايل اجتماعي الكترونيك، چگونگي ايجاد شاخه هاي تجاري، ريسك، نوآوري، خلاقيت، ارايه خدمات الكترونيكي بهتر، تكنيك هاي آموزنده، امنيت تجاري و... ميباشد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

كسب و كار الكترونیك

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي مديريت كسب و كار - 1393

كسب و كار الكترونیك

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي - 1392

تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها - 1397

مدیریت کسب و کار الکترونیک

نویسنده: میثاق نادری ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی - 1396

ضروریات كسب و كار الكترونیك

مقاله نشریه: بازاریابی » خرداد 1382  شماره26

تفاوت كسب و كار الكترونيك با تجارت الكترونيك

مقاله نشریه: اقتصاد آسیا » فروردين 1398 شماره562

تجارت الکترونیک در کسب و کار

نویسنده: حامد صفری ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار - 1395
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات