بررسی وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس - 1391
چکیده:
بیمارستان ها، با وجود اینکه دست اندرکار بهبود و سلامت انسان ها هستند، اما از سوی دیگر خود این مراکز پسماندهایی را تولید می کنند که می تواند برای سلامتی، خطرساز باشند. از آنجا که عدم مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی، نقش به سزایی در تهدید سلامت زیست محیطی دارد، لذا سوال اصلی این است که قانونگذار برای مقابله با چنین وضعیتی چه راهکارهای مدیریتی حقوقی را مد نظر قرار داده – است. بدین ترتیب، از آنجا که مدیریت پسماند های بیمارستانی نیاز به طراحی دقیق دارد، پیش بینی یک سیستم کارآمد حقوقی با توجه به در نظر گرفتن تمامی زوایا به لحاظ نظارت، کنترل و مدیریت پسماندهای بیمارستانی برای حل موضوع بسیار ضروری می نماید، از این رو، در این مقاله تلاش گردیده به منظور تبیین وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در نظام حقوقی ایران، با نگاهی به وضعیت حقوقی مدیریت پسماند در کشور، به شناسایی خلاء های حقوقی موجود پرداخته و به راهکارهایی در این زمینه اشاره نماییم.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مقاله نشریه: پزشكی تامین اجتماعی » فروردين تا تير 1389  شماره52-53

بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی دركشورهای جهان

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار - 1391

بررسی وضعیت حقوقی پسماندهای شهری در ایران

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار - 1392

بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های استان بوشهر

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي كاربرد علوم و فناوريهاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي - 1392

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مقاله کنفرانس: یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور - 1397

بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر ساری - سال 1389

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري - 1393

مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مقاله کنفرانس: هفتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست - 1393

مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مقاله کنفرانس: ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست - 1391

مدیریت پسماندهای بیمارستانی

مقاله کنفرانس: اولين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست - 1385
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات