اثرات زلزله آبان ماه 1389 شهرستان درود برروی ساختمان های ترمیم و بهسازی شده بعد از زلزله فروردین 1385

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي مديريت بحران، زلزله و آسيب پذيري اماكن و شريانهاي حياتي - 1390
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

فهرست كتاب های منتشر شده در فروردین ماه 1385

مقاله نشریه: كتاب ماه دین »   (پياپي 103)، خرداد و تير 1385  شماره6-7

از میان مطبوعات (فروردین و اردیبهشت ماه 1389)

مقاله نشریه: قالب سازان » خرداد 1389  شماره56

پدیده های زمین شناسی مهندسی و ژئوتكنیكی زلزله فروردین 1385 درب آستانه ( سیلاخور )

مقاله نشریه: پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله »   (پياپي 32)، تابستان 1385  شماره2

استفاده از الگوها و راهکارهای مرمت و بهسازی ساختمان های روستایی زلزله زده

نویسنده: سعید رحیمی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات