پل بندشادوران، نمادمعماری سنتی ایران

مقاله کنفرانس: اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392
چکیده:
استان خوزستان باداشتن چندين رودخانه بزرگ يكي ازاستانهاي پرآب ايران محسوب ميشود پايين بودن سطح آب اين رودخانه ها نسبت به زمينهاي اطرافشان باعث آن شد تاشبكه هاي ابي گسترده اي ازقديمي ترين روزگارمدنيت دراين استان بوجود ايد اين استان بدليل پتانسيل هاي طبيعي مساعدش درامركشاروزي دردورانتاريخي موردعلاقه فراوان قرارداشته است مخصوصا دردوره ساساني پادشاهان اين سلسله اقدامات عمراني فراواني درامرايجاد شبكه هاي ابرساني پل بند پل ، بندوكانال دراين استان انجام داده اند كه بيشترين سهم ازساخت اين سازه هاي ابي را شهرستان شوشتر داراست مطالعه درمورد شادوران شوشتر به عنوان مهمترين پل بند مجموعه ابي شوشتربامشكلاتي موجه است كه بيشتر آن ناشي ازروايت غيرمستندي است كه مورخين و جغرافي دانان اسلامي درموردشادوران اظهار داشته اند و مهندسين و سازندگان پل را اسيران رومي معرفي نمودها ند و اين امرباعث گرديده تا برخي باستان شناسان سبك استفاده شده دراين سازه را رومي بدانند
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پل ارتباطی بین معماری سنتی ومدرن

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي طراحي و طبيعت - 1392

ایران، پل ارتباط

مقاله نشریه: اقتصاد و بیمه » اسفند 1392  شماره39

ایران ، پل ترانزیت

نویسنده: بهروز قهرمانی ،
مقاله نشریه: پیام دریا » تير 1384  شماره139

ایران ، پل پیروزی

نویسنده: رضا جهانفر ،
مقاله نشریه: صف » دي 1393  شماره405

پل های ایران

مقاله نشریه: جهان گستر » اسفند 1392  شماره112

پل لاتیدان (پل كول) یكی از درازترین پل های تاریخی ایران

مقاله نشریه: خواندنی » مهر و آبان 1390  شماره68

نگرشی بر شکل گیری پل، با مصالح سنتی( نمونه موردی : پل خیر آباد گچساران)

مقاله کنفرانس: پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1396

موسیقی سنتی ایران

نویسنده: مهسا رمضانی ،
مقاله نشریه: كتاب ماه علوم اجتماعی »   (پياپي 116)، آبان 1387  شماره8

طب سنتی ایران

مقاله نشریه: عطارنامه » تابستان 1384  شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات