مقاله کنفرانس
پژوهشی پیرامون بازی‌های بومی محلی شهرستان دزفول

همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390
کلیدواژه: سنتی ، بومی ، محلی ، مراسم ، فرهنگی
چکیده:
فرهنگ و تمدن هر نسلی نشئت گرفته از آداب و سنن نیاکان و پیشینیان آن می‌باشد طائف براساس اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی هر ملتی، ریشه در اعتقادات و مسائل فرهنگی و اجتماعی اجداد آن سرزمین دارد و پرداختن به سنن و رسوم گذشتگان می‌تواند ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی اجداد و ملت‌های مختلف این سرزمین پهناور اسلامی همراه خلق و خو و روحیات آنان را برای نسل حاضر بازگو کند در این راستا تحقیق حاضر در صدد است و پژوهشی را در جهت تهیه و تدوین بازی‌های بومی و محلی و سنتی مردمانی که سال‌ها پیش در جای جای دزفول شکل گرفته‌اند انجام دهد. کم و کیف بازی‌هایی را که آنان به عنوان ابزاری در جهت کسب آمادگی‌های جسمانی، توسعه و تقویت روحیه شجاعت و مقاومت، به کارگیری روش‌های مناسبی برای تعلیم و تربیت و در نهایت طریقی جهت پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی استفاده می‌نموده حد بیان نماید. در این تحقیق در مجموع 23 بازی تهیه و تدوین گردیده است، اهداف و نحوه اجرای بازی‌ها به طور مشروح در این مقاله بیان شده است .
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پژوهشی پیرامون بازی های بومی محلی شهرستان ایذه

مقاله کنفرانس: اولين همايش منطقه اي معماري، معماري پايدار و شهرسازي - 1392

بازیهای محلی و بومی تالش

مقاله کنفرانس: همایش ملی تالش شناسی - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات