مقاله کنفرانس
شناخت و بررسی معماری و تزئینات حمام شاه ركن الدین شهرستان دزفول

همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390
کلیدواژه: حمام ، معماری ، تزیینات ، دزفول
چکیده:
بناهای تاریخی و عام المنفعه ایران یک بخش افتخارآمیز از هنر معماری اسلامی ایران و نیز زبان گویایی از فرهنگ غنی ایرانی و معنویت حاکم بر آن است . دوره صفویه درخشان‌ترین دوره تاریخی معماری ایران است. ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و امنیت ناشی از آن، پیشرفت در فناوری ساختمان، توسعه شهرها و هنر دوستی پادشاهان صفوی، از جمله عوامل شکوفایی معماری که دوران به شمار می‌آیند . همپای این شکوه و عظمت ، طراحی و ساخت گرما ها نیز به اوج رسید. علاوه بر این عوامل دیگری همچون اهمیت نظافت، حرمت آبا و نیز رعایت احکام فقه شیعی نیز در توسعه و رشد معماری دیگر گرما به ها مؤثر بوده‌اند. همه این‌ها در کنار خلاقیت و نبوغ هنرمندان و معماران مکتب اصفهان، باعث پیدایش ویژگی‌هایی در طراحی معماری گرما به های صفوی شده است . در این پژوهش (به شناخت و بررسی معماری و تزئینات حمام شاهد رکن الدین) در شهرستان دزفول مورد مطالعه قرار گرفته است می‌پردازیم.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

نگرشی بر دیوار نوشته‌های بناب امامزاده شاه ركن الدین شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390

اهمیت و جایگاه بقعه امامزاده شاه ركن الدین در بافت قدیمی شهرستان دزفول

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار - 1393

تزئينات معماري حمام قصلان کردستان

مقاله کنفرانس: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري - 1394

معماري و تزيينات حمام شاه عباس صفوي و مرمت آن از دوران صفويه تاکنون

مقاله کنفرانس: كنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تكنولوژي - 1395

تزيينات و آرايه حمام

نویسنده: محمد علي مخلصي ،
مقاله نشریه: كتاب ماه هنر » خرداد و تير 1382 شماره57-58

بررسی فضاهای معماری و تزئینات وابسته در حمام‌های صفوی– قاجاری شهر اردبیل

استاد راهنما: کریم حاجی زاده ، استاد مشاور: جبیب شهبازی ، دانشجو: لیلا اصلان زاده آبی بیگلو ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تزئینات معماری اسلامی در نگاره های کمال الدین بهزاد

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی و شناخت بوم شناختی و تنوع زیستی شهرستان دزفول

نویسنده: محمد رضا كنی ،
مقاله کنفرانس: همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول - 1390
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات