مقاله کنفرانس
بررسی عددی نتایج آزمایشگاهی برروی بالهای رینولدز پایین

دوازدهمين كنفرانس ديناميك شاره ها - 1388
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی عددی جریان حول ایرفویل با استفاده از پله و در رینولدز پایین

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393

بررسی تجربی و عددی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 0012 در رینولدز های پایین

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا - 1397

بررسی عددی اثر جت های ریزشی آزاد برروی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست

مقاله کنفرانس: نخستين كنفرانس پژوهشهاي كاربردي منابع آب ايران - 1389

بررسی عددی انتقال حرارت نانو سیال آب-آلومینا از یك لوله تخت شده دراعداد رینولدز پایین

مقاله کنفرانس: هفتمين همايش علمي تخصصي انرژي هاي تجديد پذير، پاك و كارآمد - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات