مناطق شهری، آسیب های موجود و كاهش ریسك

مقاله کنفرانس: پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله - 1386
چکیده:
زمین لرزه یکی از مخرب ترین حوادث طبی عی به شمار می رود که وقوع آن در هر جامعه ای خسارات جانی و مالی فراوانی را به دنبال دارد . علاوه بر خسارات مستقیم جانی و مالی به علت حوادث ناشی از وقوع زلزله، خسارات غیرمستقیمی نظیر مهاجرت، بیکاری و بسیاری دیگر که اثرات نامطلوبی بر اجتماع و اقتصاد کشور دارد، به جای می ماند . مقابله علمی و فنی با آثار سوء ناشی از زلزله از عوامل موثر در رشد و توسعه پایدار جوامع بشری محسوب می شود . شناسایی ریشه های آسیب پذیری در شهر و مجمعوعه های زیستی در پیشگیری و کاهش اثرات زلزله احتمالی نقش بسزایی دارند . فقر)مادی و معنو ی(، رشد جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، فقدان آگاهی عمومی و آموزش کافی از عمده ترین ریشه های آسیب پذیری شهرها بشمار می آیند که به همراه وضعیت عناصر شهری )بافت، فرم شهر، شبکه های ارتباطی، ساخت و سازها و ...(، نقشی اساسی در افزایش اثرات مخرب زلزله نقش اساسی دا رند . بر این اساس جهت مقابله با زلزله، مدیریت ریسک زلزله امری ضروری به نظر می رسد که جز با داشتن اطلاعات کافی از وضعیت آسیب پذیری های موجود در منطقه تحت مدیریت، میسر نمی گردد. مقاله حاضر بر آن است که به بررسی وضعیت برخی از آسیب های موجود در مورد عناصر کالبد ی شهری بخشی از تهران بپردازد تا با تعمیم این تحقیق به دیگر مناطق شهری، و درک بهتر آسیب های موجود در مدیریت بحران بهتر عمل نمود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مدیریت بحران بارویکرد پدافند غیر عامل: کاهش آسیب پذیری مناطق شهری

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها - 1395

ارگونومی در انبار/ نكات و تكنیك های كاهش ریسك آسیب

نویسنده: گلرخ پیروز ،
مقاله نشریه: پیام ایمنی » ارديبهشت و خرداد 1393  شماره46

مقایسه تاثیرگذاری مراحل مدیریت ریسک و بحران در برنامه ریزی شهری جهت کاهش آسیب پذیری در حوادث شهری

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی - 1394

كاهش آسیب پذیری سوانح طبیعی در محیط های شهری

مقاله کنفرانس: سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست - 1392

نقش مشارکت شهروندان در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1396

کاهش آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله نمونه موردی: حوزه میانی غربی مشهد

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری - 1394

زلزله تهران و ارزیابی فضایی آسیب پذیری مناطق شهری

مقاله نشریه: پژوهش های جغرافیایی » تابستان 1385  شماره56

آسیب های موجود در زندان

مقاله نشریه: اصلاح و تربیت »   (پياپي 164)، آبان 1387  شماره79

بررسی و ارزیابی نقش مدیریت شهری در كاهش ریسك های زلزله

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار - 1392
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات