تحلیل لرزه ای تونلها با المانهای نامحدود دینامیكی

مقاله کنفرانس: ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران - 1382
چکیده:
شواهد نشان داده است که در زلزله های شدید سازه های زیر زمینی آسیب پذیر میباشند . روشهای عددی تحلیل لرزه ای برای سازه های زیر زمینی انگشت شمار و دارای محدو دیتهای خاص خود میباشند . یکی از روشهای عددی جدید ومناسب برای تحلیل لرزه ای سازه های ژئوتکنیکی ومخصوصا تونلها روش کوپل المانهای محدود و نامحدود موسوم به FE-IFEمیباشد. این تکنیک همگام با توسعه کامپیوتر و روشهای عددی در حال پیشرفت بوده و کاربرد آن بویژ ه درمسائل تحلیل اندر کنش سازه –خاک و دامنه های بیکران در حال افزایش می باشد . در این مقاله با استفاده از تکنیک یاد شده از یک نرم افزار نسبتا کار آمد مدل فنر – دمپر برای مدلسازی بستر سازه تشکیل و سپس با استفاده از آن تحلیل لرزه ای یک تونل نمونه ارائه گردیده است . نتایج بدست آمده با روشهای معمول دیگر مقایسه گردیده و مشاهده شده است که نتایج مدل پیشنهادی معقولتر می باشند
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تحلیل لرزه ای تونلها و مقایسه با شرایط استاتیكی

مقاله نشریه: جاده » تابستان 1388  شماره66

المانهای مرزی نامحدود و كاربرد آنها در تحلیل دینامیكی خطوط راه آهن

مقاله نشریه: پژوهشنامه حمل و نقل » تابستان 1389  شماره2

تحلیل مسائل استاتیكی و دینامیكی در ژئو تكنیك به كمك المانهای نامحدود

مقاله کنفرانس: ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران - 1382

تحلیل جداسازهای لرزه ای فونداسیونها با استفاده از روش المانهای محدود

مقاله کنفرانس: همايش عمران معماري و شهرسازي كرمان - 1384

تحلیل لرزه ای تونلها و تاثیر آن در طراحی پوشش

دانشجو: علی رستمی فر ، استاد مشاور: سعید خرقانی ، استاد راهنما: سعید قربان بیگی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده فنی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل لرزه ای میل مهارها و راهكار مقاوم سازی تونلها

مقاله کنفرانس: اولين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي - 1385

تحلیل دینامیكی خرابی پیش رونده لرزه ای با استفاده از تحلیل دینامیكی فزاینده

مقاله کنفرانس: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري - 1393

تحلیل دینامیكی رفتار لرزه ای تونلهای مترو

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران - 1386
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات