مقاله کنفرانس
روش گرادیان مزدوج بهبود یافته در حل مسائل انتقال حرارت معكوس دو بعدی

هفدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك - 1388
چکیده:
در مقاله حاضر یک مسئله هدایت گرمایی یک بعدی با مشکلات تاخیر و میرایی مواجهیم به این مفهوم که هرچه از مرزها فاصله می گیریم اثر شار اعمالی خفیف تر و با تاخیر است در مسائل دو بعدی مشکل سوم کاهش حساسیت حسگرهای دما به تغییرات شار در دو نود مجاور وجود دارد برای حل مسئله معکوس دو بعدی از روش گرادیان مزدوج بهره می گیریم. دراین روش مقادیری برای شار حدس زده شده و طی پروسه هایی اصلاح می شود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک-گرادیان مزدوج

استاد راهنما: سیروس آقانجفی ، استاد مشاور: سید حسین منصوری ، دانشجو: مجتبی باغبان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

حل مسائل انتقال حرارت رسانایی غیر فوریه معکوس با استفاده از روش گرادیان مزدوج و الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما: حسین احمدی کیا ، دانشجو: عارف پور محمدی فلاح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده مهندسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

روشنقاط محدود تعمیم یافته برای حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی

مقاله کنفرانس: هجدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك - 1389

تحلیل انتقال حرارت دو بعدی یك ماده هدفمند استوانه ای شكل به روش حل معكوس

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس انتقال حرارت و جرم ايران - 1391

یک روش گرادیان مزدوج جدید برای حل مسائل بهینه سازی نامقید

دانشجو: محمد معلمی ، استاد مشاور: دوستعلی مژده ، استاد راهنما: محمد افضلی نژاد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده ریاضی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

روش انتگرال کرانه ای برای حل برخی مسائل معکوس معادله انتقال حرارت

استاد راهنما: علی مردان شاه رضائی ، دانشجو: سحر بیات ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده ریاضی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات