تحلیل اندر كنش سازه-خاك بااستفاده از المانهای نامحدود دینامیك

مقاله کنفرانس: سومين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران - 1381
چکیده:
در این مقاله از المانهای موسوم به المانهای نامحدود دینامیک در تحلیل اندرکنش سازه- خاک به روش اجزا محدود استفاده می شود. این المانها در مرزهای شبکه اجزا محدود مربوط به بستر سازه قرار گرفته و به دیگر المانهای محدود معمولی کوپل می شوند. روشهای موجود و معمول اجزا محدود عموما با قطع نمودن پهنه بیکران بستر سازه، یک شبکه(مش) با ابعاد مشخص و تعداد معین از اجزا محدود و با مرزهای بریده و مقید را بوجود می اورند. در این مرزهای قطع شده شرایط انعکاس امواج لرزه ای به درون محیط مدل شده به وجود می اید و نهایتا باعث جوابهای نادرست می گردد. در حقیقت المانهای نامحدود جایگزین مرزهای مقید در کرانه های شبکه اجزا محدود می شوند. در این تحقیق جدید مراحل 1-تعیین تابع انتقال برای براورد پاسخ میدان آزاد برای هر نوع بستر سازه ای با هندسه نامنظم و پیچیده و خصوصیات مکانیکی متعدد و متفاوت2-برآورد دقیقتر امپدانس دینامیکی خاک و تعیین ماتریس مربوطه با استفاده از المانهای نامحدود تشریح می شوند. مراحل فوق گامهای اساسی در یک تحلیل اندرکنش سازه- خاک می باشند. کاربرد روش معرفی شده در انتهای مقاله با ارئه مثالی نشان داده شده و در نتایج بدست آمده بحث می شود
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اندر كنش خاك و سازه های بلند

مقاله نشریه: تازه های ساختمان و مسكن »   (پياپي 5)، تابستان 76  شماره1

بررسی اندر کنش خاک - سازه در بارگذاری انفجار

مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

اندر كنش خاك و سازه در رفتار ساختمانهای بلند كشور

مقاله نشریه: تازه های ساختمان و مسكن » زمستان 75  شماره3

تحلیل اندر كنش خاك و سازه به روش تركیبی المان طیفی و المان محدود

مقاله کنفرانس: هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - 1388

بررسی اثر پارامترهای برشی خاک بر اندر کنش خاک و سازه در سازه های بتنی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت - 1396

مطالعه اثر اندر کنش سازه - خاک - سازه، بر پاسخ غیر خطی سازه‌های بلند‏‎‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - 1381 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اندر کنش خاک و سازه بر عملکرد سازه های فولادی با پی گسترده

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات