تخمین ظرفیت باتری لیتیوم یون با استفاده از ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار باز

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی - 1394
چکیده:
سیستم ذخیره انرژی ماهواره یکی از زیرسیستم های حیاتی ماهواره می باشد. باتری مهمترین قسمت این سیستم می باشد که انتخاب بهینه آن می تواند نقش مهمی در تأ مین پایدار انرژی در ماهواره ایفا نماید.تخمین وضعیت شارژ باتری(SOC) که برای توصیف ظرفیت باقیمانده اش به کار می رود یکی از چالش های اساسی استفاده از باتری است.بنابراین تخمین صحیح SOC نه تنها باتری را محافظت می کند و باعث جلوگیری از تخلیه بیش از حد و بهبود عمر باتری می شود بلکه استفاده ای برای کنترل منطقی ذخیره انرژی می شود.روش های مختلفی برای تخمین ظرفیت باتری وجود دارد.ازجمله روش های تخمین وضعیت شارژ باتری: شمارش کولن(آمپر ساعت)،استفاده از ولتاژ مدار باز واستفاده از سیستم های تطبیقی می باشد.یکی از مهمترین سیستم های تطبیقی فیلتر کالمن می باشد .ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدار بازباعث بهبود تخمین SOC و کاهش خطای تخمین می گردد.در این مقاله ابتدا مروری بر روش های تخمین ظرفیت باتری می گرددسپس روش ترکیب فیلتر کالمن با ولتاژ مدارباز شبیه سازی ونتایج ارائه شده است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حل معادلات الکتروشیمیایی باتری لیتیوم-یون با استفاده از روش ریتز

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و صنعت - 1393

طراحی و ساخت کنترل کننده هوشمند شارژ باتری های لیتیوم-یون با استفاده از تخمین حالت شارژ

دانشجو: محمد چرخگرد ، استاد راهنما: محمد فرخی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی برق - 1384 - [کارشناسی ارشد]

تخمین حرکت با استفاده از مدل انرژی و فیلتر کالمن

دانشجو: امیر قهرمانی ، استاد راهنما: امیر موسوی نیا ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی برق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بالانس باتری لیتیوم یون با روش القای انرژی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی - 1394

تخمین فازور در سیستم های قدرت با استفاده از فیلتر کالمن

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده فنی و مهندسی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

کنترل برداری موتور القایی با استفاده از تخمین گر کالمن فیلتر جهت تخمین مقاومت روتور با در نظر گرفتن اشباع ولتاژ

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - 1387 - [کارشناسی ارشد]

استفاده از نانوالكترودها در صنعت خودروسازی، بهبود عملكرد باتری های یون لیتیوم

مقاله نشریه: جنگ صنعت و فناوری » فروردين و ارديبهشت 1394  شماره142
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات