اصول حقوقمند وچالشهای آن در تدبیر اداره جامعه هدفمند

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی - 1394
چکیده:
توجه به حکومت وبیان هنرمندانه ای جایگاه واهمیت آن ، حاکی ازتوجه بسیار وعمیق ذهن دردمند سعدی، شاعر منتظم جامعه است. وبوستان اوپراست ازضروریات حکومت که درسرلوحه منشور حکومت حاکمان ومدیران قرارمی گیرد. واثراو یعنی بوستان در بسترحکومت وحکومت مداری موردتوجه قرارگرفت وابتدا به مهمترین وظایف حاکم چون اجرای عدالت و پرهیز ازستم و.... پرداخته شد وبعدموردبررسی وتحلیل قرارگرفتن آن وظایف درشیوه ی حکومتی امام علی (ع) درمنشور حکومت ماندگارجامعه اسلامی یعنی نهج البلاغه دردست کارقرارگرفت. ودرپایان به این نتیجه رسیدیم که وظایف حاکمان درجامعه آرمانی حکومت مداری وملک رانی سعدی ، همان چیزی است که امام علی (ع) دربستر حکومتی به زمامداران وکارگزاران جامعه جهت تشکیل حکومت الهی توصیه نموده است
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

خصوصی سازی وچالشهای اجرای آن در ایران

مقاله کنفرانس: هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت - 1388

اداره كشور و نظام تدبیر شایسته

مقاله نشریه: تدبیر » تير 1392  شماره253

اداره كشور و نظام تدبیر شایسته

مقاله نشریه: تدبیر » خرداد 1392  شماره252

انرژی خورشیدی وتوانمندی وچالشهای پیشرواجرای آن درایران

نویسنده: فرهاد عسكری ،
مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك - 1392

اداره جامعه در دوران غیبت

مقاله نشریه: گلبرگ » ارديبهشت 1385  شماره74

نظام تدبیر جامعه ای منضبط در شرایط بحرانی

نویسنده: بایزید مردوخی ،
مقاله نشریه: نگاه نو » بهار 1390  شماره89

تفكر سیستمی و ارزیابی كارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان

مقاله نشریه: كتاب ماه كلیات »   (پياپي 113)، فروردين و ارديبهشت 1386  شماره4-5

برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی وچالشهای فرآروی آن

نویسنده: سمیه شاه حسینی ،
مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين - 1391

در كلام امام (ره) : اداره جامعه

مقاله نشریه: مسجد » ارديبهشت 1385  شماره101
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات