چرخه پیشنهادی برای مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر - 1394
چکیده:
توسعه وب جهانگستر سبب رشد چشمگیر دادهها و اطلاعات شده است .مسلما این امر نیازمند روشها و فنونی است که بتواند امکان دستیابی کارا به اطلاعات و استخراج دانش از آنها را فراهم کند .امروزه شبکههای اجتماعی بستری برای تبادل نظرات، عقاید و اندیشههای کاربران است .کاربران این شبکه ها محتواهای خود را با یکدیگر به اشتراک م یگذارند و سایر کاربران به حاشیه نویسی و ارایه نظر پیرامون آنها م یپردازند .این شیوهی ارایه نظر را اصطلاحا » حاشیه نویسی اجتماعی «می نامند .تجمیع نظرات و انتقادات حاشیه نگاران در این شبکه ها به گونهای دانش آفرین است که م یتوان از این دانش نهفته برای مقاصد مختلف بهره برد .مجموعهی حاشیه نویسی های اجتماعی ذاات یک پایگاهدادهی متنی بدون ساختار را تشکیل م یدهند .چنانچه روند کشف دانش و کاربردیسازی آن بهصورت مخاطبمحور صورت گیرد، چرخه مدیریت دانش به مقصود نهایی خود که همانا یکپارچهسازی دانش در محیط کسبوکار است، خواهد رسید .در این مقاله قصد داریم چرخهی مدیریت دانش کاربردی را برای شبکه های اجتماعی پیشنهاد دهیم که با کشف مستقیم دانش از حاشیه نویسی های اجتماعی منطبق بر چرخه ی مدیریت دانش مک ا لروی (McElroy) ، دانش را در جهت فرآیندهای کسب وکار منطبق نماید
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

فرآیند مدیریت دانش برای یك شبكه اجتماعی

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي نوآوري در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات - 1392

الگوی پیشنهادی مدیریت دانش برای سازمان صداوسیما

استاد راهنما: سیاوش صلواتیان ، استاد مشاور: سید مرتضی موسویان ، دانشجو: محسن ایراندوست ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی

نویسنده: باب باتر ،
مقاله نشریه: مطالعات ملی كتابداری و سازماندهی اطلاعات »   (پياپي 56)، زمستان 1382  شماره4

چرخه حیات مدیریت دانش

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه - 1397

جعبه ابراز مدیریت دانش پیشنهادی برای شهر هوشمند

مقاله کنفرانس: کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین - 1396

ارایه مدلی برای مدیریت هوشمند چرخه آب در شبکه های اینترنت اشیا

مقاله کنفرانس: همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران - 1395

ظرفیت شبكه های اجتماعی برای مدیریت شهری

مقاله نشریه: مدیریت ارتباطات » اسفند 1390 و فروردين 1391  شماره22-23

چارچوب مدیریت اعتماد برای شبکه های اجتماعی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات - 1394

ردیابی چرخه عمر موضوعات خبری در شبکه های اجتماعی

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی - 1394

مدیریت در شبكه های اجتماعی

مقاله نشریه: ره آورد نور »   (پياپي 48)، تابستان 1389  شماره31
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات