مقاله کنفرانس
کاربرد سرمایه های‏فکری در تحلیل برنامه‏بازاریابی یک کسب و کار الکترونیک

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی - 1394
چکیده:
با توجه به وضعیت اقتصادی، هرم جمعیتی و تحریم‏های اخیر، جمهوری‏اسلامی‏ایران شاهد افزایش‏مشاغل جدید و بخصوص کسب‏و‏کار‏الکترونیک توسط جوانان خواهد بود. مطالعه دلایل موفقیت و شکست کسب‏و‏کارهای سنتی و آنلاین نشان‏دهنده تاثیر مثبت نوآوری و خلق مزیت‏رقابتی‏پایدار در برنامه‏بازاریابی شرکت‏های کوچک و متوسط است. اهمیت این پژوهش به یافتن نیازهای تحلیل برنامه بازاریابی در کسب‏وکارالکترونیک می باشد. مطالعات نشان‏دهنده ارتباط سرمایه‏های‏فکری با خلاقیت و نوآوری است. در تحقیق حاضر برای شناسایی مدل های تحلیل برنامه بازاریابی و اجزاء سرمایه فکری از روش تحقیق فراترکیب و برای تعیین وضعیت برنامه بازاریابی مشاغل الکترونیکی کشور، با استفاده از مدل‏های تحلیل برنامه بازاریابی و چگونگی کاربرد سرمایه های فکری در موفقیت برنامه بازاریابی یک کسب و کار الکترونیک روش تحقیق مطالعه بین موردی بکارگرفته شده است. نتایج نشان می دهند که ازبین بیش از 50 نوع تجزیه و تحلیل وضعیت مدل های تحلیل جهت نوآوری در برنامه بازاریابی کسب و کار الکترونیک بیشترین استفاده را دارند. و سرمایه های فکری با بیش از 80 جزء مهم و پرکاربرد دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر متقابل اجزاء سرمایه های فکری در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و نوآوری در برنامه بازاریابی الکترونیکی کسب و کار می باشد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

كسب و كار الكترونیك یك الزام در تجارت جهانی

مقاله نشریه: كارآفرینان امیركبیر » آبان 1394 شماره118

كسب و كار الكترونیك

مقاله کنفرانس: دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي - 1392

كسب و كار الكترونیك

مقاله کنفرانس: دومين همايش ملي مديريت كسب و كار - 1393

بررسی و تحلیل متدولوژی های كسب و كار الكترونیك

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي - 1385

تجارت الکترونیک در کسب و کار

نویسنده: حامد صفری ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار - 1395

تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها - 1397

ضروریات كسب و كار الكترونیك

مقاله نشریه: بازاریابی » خرداد 1382  شماره26
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات