مقاله کنفرانس
بررسی تاثیر فرکانس پالس بر خواص لیتیوم منگنز اکساید تولید شده به روش ترسیب الکتروشیمیایی پالسی جهت استفاده در باتری لیتیوم یون

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی - 1395
چکیده:
در این پژوهش طی دو مرحله لیتیوم منگنز اکساید LMO (LL(w)MnO2) (X=0/05,0/09,0/12,0/20) ستز شد. مرحله اول، ترسی الکتروشیمیایی کاتدی در محلول منگنز نیترات به روش پالسی روی استیل 316 صورت گرفت. اکسید فلزی در فرکانسهای پالسی مختلف به دست آمده که دیگر پارامترهای رسوب گیری پالسی ثابت نگه داشته شده است. سپس یون لیتیوم از منبع لیتیوم نیترات وارد ساختار پودر وارد ساختار پودر به دست آمده، و در طی یک عملیات حرارتی پودر LMO به دست می آید. برای بررسی تبلور ذره های سنتز شده از XRD استفاده شده و برای بررسی خواص ظاهری و ریخت شناسی از نمونه های به دست آمده تصویرهای SEM تهیه شد. برای بررسی ویژگی های الکتروشیمیایی LMO و ارزیابی ورود و خروج یون لیتیوم از ساتار ترکیب مورد نظر، کارایی این ترکیب کاتدی درون باتری با الکترولیت شامل محلول 1 و مولار لیتیوم پرکلرات در پروپیلن کربنات به وسیله ی روشهای ولتامتری چرخه ای CV و طیف سنجی الکتروشمیایی امپدانس بررسی شد. نتیجه ها نشان داد که نمونه های با پالس فرکانس کمتر دارای سطح تماس بیشتری هستند که ورود و خروج یون لیتوم در ساختار LMO را راحت تر صورت می گیرد این نتایج شان می دهد که از این ترکیب می توان در کاتد باتری های یون لیتیوم استفاده کرد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حل معادلات الکتروشیمیایی باتری لیتیوم-یون با استفاده از روش ریتز

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و صنعت - 1393

سنتز کاتد NCM مورد استفاده در باتری لیتیوم-یون به روش آسیاکاری

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد - 1396

بررسی خواص سینتیکی کاتد NCA درحالتهای مختلف شارژ باتری لیتیوم یون بااستفاده ازروش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی

مقاله کنفرانس: دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران - 1395

استفاده از روش پلیمر قالب یونی در طراحی سنسور الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری یون منگنز

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین - 1397

بررسی و مروری بر روش های مستقیم تخمین وضعیت شارژ باتری های لیتیوم یون

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک - 1394

بررسی استحصال کبالت و منگنز از پسماند کارخانجات تولید روی به روش هیدرومتالورژی (ترسیب و تبادل یون)

استاد راهنما: داود مرادخانی ، غلامرضا کریمی ، استاد مشاور: عزت الله مظفری ، پدیدآور: مصطفی خداکرمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده مهندسی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات