بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
کلیدواژه: حضانت ، زنا ، فرزند نامشروع ، نسب
چکیده:
خانواده اساسی ترین نهاد اجتماعی است که از آغاز پیدایش بشر با حدود و ثغور مشخص وجود داشته و اعضای دارای حقوق متقابل بوده اند و اثر گذاری خانواده بر اجتماع و ثاثیرپذیری آنها از جامعه وآسیب پذیری هر یک از دو نهاد جامعه و خانواده بر کسی پوشیده نیست و در این میان کودکان اهمیت بسزایی را ایفا می کنند چرا که اینده هر جامعه در دستان کودکان آن میباشد.در اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند دوم از ماده25 و همچنین در نخستین اصل اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959 به این مسئله اشاره شده است که کودکان از کلیه حقوق که در اعلامیه آمده برخوردار هستند و بیان شده است که کودکان سزاوار مراقبت و کمک ویژه هستند خواه در اثر علقه زوجیت و زناشویی متولد شده باشند و خواه خارج رابطه زوجیت.بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابطه نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و حتی قانون جواز سقط جنین نامشروع را صادر نکرده است و تنها از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشند.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران - 1396

دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه تابعیت فرزند نامشروع

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی - 1397

وضعیت حقوقی کودکان نامشروع در ایران با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع و مجهول النسب در فقه اسلامی و حقوق ایران

دانشجو: نرگس آبسردی ، استاد مشاور: خسرو نشان ، استاد راهنما: محمد حسین گنجی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی فرزند طبیعی در فقه و نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام - 1397

بررسي صلاحييت قيموميت مادر طبيعي بر فرزند نامشروع در فقه و حقوق ايران

نویسنده: نجاري علي ،
مقاله کنفرانس: كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي - 1396

بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران

استاد راهنما: ربیعا اسکینی ، استاد مشاور: سید الهام الدین شریفی ، دانشجو: میترا میرهاشمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1400 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی مهریه‌های غیر مقدورالتسلیم در حقوق ایران

دانشجو: عباسعلی امیدی ، استاد مشاور: عزیزالله فهیمی ، استاد راهنما: رضا حسین گندم کار ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس - 1391
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات