مقاله کنفرانس
معناشناسی لهو در آیات و روایات

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی - 1395
کلیدواژه: تحقیق ، آیات ، روایات ، لهو ، لغو ، لعب
چکیده:
شرایط زندگی کنونی، مشکلات و پیچیدگی ها و بن بست های فراوانی را در زندگی مردم و خصوصاً جوانان به وجود آورده که ما آثار آن را در برخی از نوجوانان و جوانان به صورت بی علاقگی به مسائل فکری و سستی اعتقادات مذهبی، عصیان و بی بندوباری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی مشاهده می کنیم. آنچه در درجه اول اهمیت دارد این است که نوجوان و جوان هنگام بروز مشکلات به سوی سرگرمی ها گرایش پیدا می کند، این سرگرمی ها در دنیای مدرن امروز رنگارنگ بوده و انبوهی از آنها با تعالیم اسلامی سازگاری ندارد، از این رو دانستن اینکه کدام یک از سرگرمی ها و تفریحات با معارف و احکام اسلامی سازگاری دارد و کدام این طور نیست، ضروری است. در این مقاله پس از معنا شناسی لهو و واژه های مرتبط با آن، آیات و روایات مربوط به آن، علل گرایش به لهو و مصادیق و پیامدهای آن و راهکارهای پیشگیری از لهو، مورد تحلیل قرار گرفته است و مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله کنفرانس معناشناسي لهو در آيات و روايات

همايش ملي واژه پژوهي در علوم اسلامي - 1395
کلیدواژه: تحقيق ، آيات ، روايات ، لهو ، لغو ، لعب

مقاله کنفرانس معناشناسی لهو در آیات و روایات

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی - 1395
کلیدواژه: تحقیق ، آیات ، روایات ، لهو ، لغو ، لعب

معناشناسي «علم الكتاب» در آيات و روايات

مقاله نشریه: علامه » زمستان 1396 شماره51

معناشناسی واژه « اخبات» با توجه به آیات و روایات

نویسندگان: علی راد ، مریم نساج ،
مقاله نشریه: آموزه های قرآنی »   (پياپي 41)، پاييز و زمستان 1391  شماره16

معناشناسی «تعمق» در روایات

مقاله نشریه: پژوهش نامه قرآن و حدیث » بهار و تابستان 1388  شماره6

بررسی و معناشناسی کبر و خشوع از منظر آیات و روایات

استاد راهنما: محمد رضوی ، استاد مشاور: فاطمه هاشمی ، پدیدآور: مهـران منـعمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

معناشناسی حفظ قرآن در روایات

مقاله نشریه: علوم حدیث »   (پياپي 67)، بهار 1392  شماره1

معناشناسی روایات صعب و مستصعب

نویسنده: محسن خوش فر ،
مقاله نشریه: حدیث اندیشه »   (پياپي 21)، تابستان 1389  شماره8-9

معناشناسی «امام حق» در آیات قرآن

مقاله نشریه: مطالعات تفسیری » زمستان 1393  شماره20
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات