مقاله کنفرانس
بررسی جایگاه علم در سبک زندگی مطلوب اسلامی

نویسنده: ،
همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395
چکیده:
در بافت سبک زندگی اسلامی که برگرفته از آخرین و کاملترین دین آسمانی با نام اسلام است علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد. دیدگاه کلی سبک زندگی اسلامی نسبت به علوم، که مهمترین منابع برای سبک زندگی (علیهم السلام) مثبت است. از نگاه قرآن کریم و احادیث معصومین اسلامی به شمار میروند علم، به خودی خود، ارزش و اهمیتی ندارد و مقدمهای برای عمل به شمار میرود و عمل نیز مقدمهای برای رسیدن به قرب الهی و سعادت جاودانه به حساب میآید. در سبک زندگی اسلامی، علم، هم به عنوان ابزار و هم به عنوان منبع، مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از علوم بشری، در حالت اولیه و ابتدا به ساکن، نسبت به دیانت، حالت خنثی دارند که در این صورت، اگر اصل علم مورد نظر، ممنوعیت شرعی نداشته باشد مانند سحر و علاوه بر آن، هدف از خدمتگیری آن، الهی و دینی باشد، مورد تایید دین اسلام است و در صورتی که به لحاظ فقهی، عمل مورد عنایت در علم مورد نظر، مشکل شرعی نداشته باشد، میتوان از آن در بافت سبک زندگی اسلامی، بهره جست. اسلامیسازی علوم، یکی از راهکارهای اساسی جهت تعامل بیشتر و بهتر علوم و دین اسلام و همچنین ورود بیشتر و بهتر علوم در بافت سبک زندگی اسلامی و در پی آن، بالا بردن جایگاه و ارج علوم در سبک زندگی اسلامی است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی جایگاه و نقش عرف در سبک زندگی مطلوب اسلامی

نویسنده: اکبر محمودی ،
مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395

بررسی جایگاه و نقش اجماع در سبک زندگی مطلوب اسلامی

نویسنده: اکبر محمودی ،
مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395

تحلیل وبررسی جایگاه عقل در سبک زندگی مطلوب اسلامی

نویسنده: اکبر محمودی ،
مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395

بررسي جايگاه علم در سبك زندگي قرآني

نویسنده: اكبر محمودي ،
مقاله نشریه: قرآن و علم » پاييز و زمستان 1395 شماره19

جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی

مقاله کنفرانس: همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده - 1395

جایگاه خانواده در سبک زندگی اسلامی

مقاله کنفرانس: همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده - 1395

جایگاه عفاف در سبک زندگی اسلامی

دانشجو: زهره سادات رنجبر ، استاد مشاور: سیده سعیده غروی ، استاد راهنما: طلعت حسنی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه معارف اسلامی قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

جایگاه سلامت در سبك زندگی اسلامی

مقاله نشریه: سبك زندگی اسلامی با محوریت سلامت » 1392  شماره3

جایگاه سالمندان در سبک زندگی اسلامی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی - 1395

جایگاه قناعت در سبک زندگی اسلامی

استاد راهنما: رضا شکرانی ، استاد مشاور: ندارد ندارد ، دانشجو: محمد جواد شفیعیان ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه قرآن و حدیث - دانشکده علوم حدیث قم - 1394 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات