مقاله کنفرانس
بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی - 1395
چکیده:
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : 1 ( سرعت ، 2 ( سهولت و 3 ( امنیت روابط تجارتی به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اسناد تجاری در حقوق تجارت

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1394

بررسی تطبیقی مزایای اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران، اسناد بین‌المللی و لایحه جدید تجارت ایران

استاد راهنما: جمیله جعفری ، دانشجو: طیبه نصری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران

دانشجو: محمدرضا مسگرعبدل آبادی ، استاد مشاور: محمود خادمان ، استاد راهنما: محمد صقری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل

مقاله نشریه: حقوقی بین المللی » بهار و تابستان 1369  شماره12
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات