مقاله کنفرانس
مختصات الگوی مطلوب از خانواده پایدار در سبک زندگی اسلامی

نویسنده: ،
دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار - 1395
چکیده:
طبق روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش ابزاری کتابخانه ای، الگوریتم الگوی مطلوب از خانواده پایدار به سبک زندگیاسلامی، با شاخص های معنوی (اولویت معنویات در انتخاب همسر؛ ارزشمندی خانواده؛ توجه به معنویات در رابطه جنسی باهمسر)، جنسی (قانونمندی لذت های جنسی؛ حجاب در برابر نامحرمان؛ حریم جنسی در میان اعضاء [جز زوجین])، ساختاری(آغاز خانواده با ازدواج رسمی و شرعی؛ خانواده دوجنسیتی؛ خانواده تک شوهری)، فرزندپروری (ارزشمندی تولید و پرورشفرزند؛ ارزشمندی مشروعیت تولید فرزند)، اجتماعی (همکاری و مهرورزی اعضاء؛ مسیولیت پذیری اعضاء) و حقوقی (رعایتسلسله مراتب، احترام و حقوق اعضاء؛ عدالت محوری در تقسیم مسوولیت ها و حقوق اعضاء) توصیه می شود.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

الگوی مطلوب از مدیریت فرهنگی خانواده در سبک زندگی اسلامی

نویسنده: اکبر محمودی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

مختصات سبك زندگی مطلوب در نظام مردم سالاری اسلامی

مقاله نشریه: فرهنگ مشاوره و روان درمانی » بهار 1392  شماره13

سبک زندگي مطلوب در الگوي پيشرفت ايراني - اسلامي

مقاله کنفرانس: كنگره پيشگامان پيشرفت - 1392

سبک زندگی خانواده مطلوب در اسلام

مقاله کنفرانس: همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده - 1395

ارکان خانواده پایدار در سبک زندگی اسلامی، ایرانی

مقاله کنفرانس: همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی - 1395

الگوی ساختار خانواده مطلوب از دیدگاه اسلامی

نویسنده: مهدی سلطانی ،
مقاله نشریه: معرفت فرهنگی اجتماعی »   (پياپي 7)، تابستان 1390  شماره3

الگوی سبک زندگی اسلامی تراز مدیریت فرهنگی خانواده

مقاله کنفرانس: همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی - 1396
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات