مقایسه نمرات بازی کودکان با نمرات نپسی:اعتبار یابی بازی های کامپیوتری به عنوان ابزارهای شناختی

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها - 1395
چکیده:
این مطالعه کمی کاووشی,نمرات کودکان مدرسه ای را در 51 بازی کامپیوتری با نمرات آنها در آزمون روانشناسی عصب شناسی ,نپسی مقایسه کرده است تا مشخص کند که آیا این بازی ها از مهارتهای پیش بینی شده شناختی استفاده میکنندیاخیر. 43 کودک 7 تا 12 ساله در این مطالعه شرکت داشتند .تقریبا تقسیم بندی مساوی بین دختران وپسران صورت گرفت.بسیاری از همبستگی های پیش بینی شده پیشین همراه با اثر موثر تا شدید تایید شد.یازده بازی ,بالاترین همبستگیشان را با بیش از یک مهارت پیش بینی شده شناختی به اشتراک گذاشتند که با نپسی اندازه گیری شدند وحاکی از آن بودکه این بازی ها از عملکردهای خاص شناختی استفاده می کنند.این مورد حاکی از آن است که بازی های کامپیوتری مشابه را میتوان برای ارزشیابی ,تمرین یا کنترل مهارتهای شناختی کودکان مدرسه ای استفاده کرد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

كودكان و بازی های كامپیوتری

مقاله نشریه: كودك » دي 1386  شماره32

تاثیر بازی های كامپیوتری بر كودكان

مقاله نشریه: پیل بان انیمیشن » دي 1381  شماره10

اعتياد به بازي هاي كامپيوتري

نویسنده: ركسانا خوشابي ،
مقاله نشریه: كودك سالم » مرداد و شهريور 1397 شماره74

بازی های كامپیوتری

مقاله نشریه: دنیای كامپیوتر و ارتباطات » ارديبهشت 1381  شماره8
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات