مقاله کنفرانس
بررسی ماهیت حقوقی سپرده گذاری بانکی

نویسنده: ،
اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395
چکیده:
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمده مسایل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد سرمایه حفظ . ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری میشوداصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک . باشدها می در قانون مدنی، ماهیت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است . تنها در مفاد ماده لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده : بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپردههای قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند. فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارایه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارایه نموده اند. برخی سپردهها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت االله مکارم شیرازی به عنوان قایل آن نام برد؛ و آن عبارت است از ایداع مالیت عین به عنوان ماهیت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای سپرده بانکی

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی - 1396

ماهیت حقوقی سپرده های بانکی

نویسنده: ناصر کاتوزیان ،
مقاله کنفرانس: شانزدهمین همایش بانکداری - 1384

ماهیت حقوقی سپرده های بانکی

دانشجو: عثمان مزین ، استاد مشاور: عبدالرسول قدک ، استاد راهنما: مصطفی محقق داماد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1384 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت حقوقی سپرده های بانكی

نویسنده: ناصر كاتوزیان ،
مقاله نشریه: كارآفرین » فروردين و ارديبهشت 1385  شماره39

بررسي ماهيت حقوقي- اقتصادي سپرده هاي بانكي

مقاله نشریه: فقه، حقوق و علوم جزا » تابستان 1396 شماره4

ماهیت فقهی- حقوقی بیمه سپرده های بانکی

نویسنده: علیرضا ناصری ،
مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تحليل حقوقي ماهيت قرار دادهاي سپرده گذاري

نویسنده: فرزاد حيدري ،
مقاله نشریه: كانون » بهمن و اسفند 1392 شماره149-150

ماهیت حقوقی سپرده گذاری نزد بانك ها

مقاله نشریه: مطالعات حقوقی » تابستان 1393  شماره2

ماهيت حقوقي سپرده هاي سرمايه گذاري بانك ها

مقاله نشریه: اقتصاد و بانكداری اسلامی » تابستان 1396 شماره19
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات