مقاله کنفرانس
مطالعه رفتار حرارتی باتری لیتیومی مورد استفاده در خودروی الکتریکی

اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع - 1396
چکیده:
در مقاله پیش رو، در ابتدا به لزوم استفاده از خودروهای الکتریکی به دلیل مشکلات زیست محیطی خودروهای معمول و اهمیت باتری در این نوع از خودروهای اشاره شده است. سپس باتوجه به اهمیت شناخت دقیق رفتار حرارتی باتری برای دستیابی به بازده و طول عمر بیشتر به معرفی حرارت های تولید شده، روش ها و ابزارهای اندازه گیری و استراتژی های کنترلی کاهش حرارت پرداخته شده است. در ادامه ضرورت و اهمیت دو روش مدل سازی رایانه ای و اندازه گیری پارامترها به صورت تجربی ذکر شده و نتایج حاصل از این دو روش با یک دیگر مقایسه شده اند. در انتها نیز به بررسی کلی نتایج به دست آمده از مدل سازی و آزمایش های تجربی پرداخته شده است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

استفاده از نانومواد در باتری های لیتیومی

مقاله نشریه: فناوری نانو » بهمن 1385  شماره112

تحول بزرگ در فناوری باتری لیتیومی

مقاله نشریه: دنیای مخابرات و ارتباطات » خرداد 1388  شماره60

مدیریت حرارتی غیر فعال باتری خودروی الکتریکی به وسیله تغییر فاز دهنده ها

مقاله کنفرانس: اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع - 1396

باتری های مورد استفاده در خودرو الكتریكی و هیبرید

مقاله نشریه: صنعت باتری ایران » زمستان 1381  شماره1

بررسی رفتار حرارتی باتری های به کار گرفته شده در خودروهای الکتریکی

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک - 1395

ساخت الكترولیت جامد پلیمری برای استفاده در باتری های لیتیومی

نویسنده: وحید خسروی ،
مقاله نشریه: صنعت باتری ایران » تابستان 1385  شماره15

دستاوردهای جدید در فناوری باتری های لیتیومی

مقاله نشریه: كاربران » تير1388  شماره82

مدلسازی الکتریکی باتری لیتیومی با ساختار LiFePo4 و شبیه سازی مدل با استفاده از Matlab

مقاله کنفرانس: کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات