مقاله کنفرانس
هویت مدرنیته بدن (مروری)

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396
کلیدواژه: مدرنیته ، بدن ، مدیریت بدن ، زنان
چکیده:
پیشرفت در دنیای مدرنیته کنونی تاثیرات بسزایی در زندگی بشری گذاشته است. این تغییرات نه تنها در زندگی روزمره بلکه بر شکل ظاهر و بدن افراد نیز اعمال شده است. هرگونه دستکاری و ایجاد تحول بر بردن از نظر پوشش، عمل جراحی، کاهش و افزایش وزن با رژیم های غذایی و مدیریت بدن نامیده می شود که هویت فرد، فرهنگ و مسایل اجتماعی، بر چگونگی بروز آن تاثیر می گذارد. روش به کار گرفته شده در جمع آوری اطلاعات این مقاله مروری، مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای و اینترنتی بوده است. با بررسی نتایج تحقیقات انجام شده می توان دریافت که در عصر حاضر زیبایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تبلیغات رسانه ای و اجتماعی معیارهایی از زیبایی را ارایه کرده و افراد را برای پیروی کردن و رسیدن به این مولفه ها تشویق می کنند انجام عمل های جراحی، گرفتن رژیم های سخت و طاقت فرسا، استفاده از مواد تقویتی در مردان همگی حاصل تحریکات تبلیغاتی است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

هویت ، سنت ، مدرنیته

مقاله نشریه: سوره اندیشه » شهريور 1386  شماره34

هویت . سنت . مدرنیته

مقاله نشریه: سوره اندیشه » تير و مرداد 1386  شماره33

هویت سنت مدرنیته

مقاله نشریه: سوره اندیشه » خرداد 1386  شماره32

سنت ، مدرنیته ، هویت

مقاله نشریه: سوره اندیشه » فروردين و ارديبهشت 1386  شماره31

مدرنیته و هویت

مقاله نشریه: مطالعات ملی »   (پياپي 21)، بهار 1384  شماره1

مدرنیته و هویت شخصی

نویسنده: انتونی گیدنز ،
مقاله نشریه: حرفه : هنرمند » پاييز 1384  شماره13

مدرنیته و هویت فردی

مقاله نشریه: مشرق » سال 1373 - شماره 1

معماری؛ هویت و / یا مدرنیته؟

نویسنده: دوگو برنی ،
مقاله نشریه: شارستان » زمستان 1393 و بهار 1394 شماره42-43

بنیادگرایی؛ مدرنیته و بحران هویت

نویسنده: محسن عبادی ،
مقاله نشریه: چشم انداز ایران » دي و بهمن 1393  شماره89

بدن و هویت

مقاله نشریه: مطالعات فرهنگی و ارتباطات » زمستان 1387  شماره13
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات