تفاوت اجمالی عقد عاریه با عقود دیگر

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1396
کلیدواژه: عاریه ، رهن ، اجاره ، قرض ، ودیعه ، انتفاع
چکیده:
تبیین احکام تصرف در مال عاریه با تاکید بر نظرات فقها و حقوق دانان هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که حکم تصرف در مال عاریه در حقوق چیست و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایط دست یافته است : عاریه با دیگر عقود مثل ودیعه ، رهن ، قرض و اجاره از جهت هایی شباهت هایی دارد و از جهت هایی تفاوت هایی دارد که سر منشا تمایز با این عقود است . وجه تمایز مهم عاریه با اجاره این است که اجاره عقدی لازم و معوض بوده و عاریه از جمله عقود جایز و غیر معوضه است . وجه تمایز مهم عاریه با رهن در این است که از عاریه اذن بوجود می آید، اما در عقد رهن در صورت نتوانستن از ادای دین اذن ایجاد می شود. عقد عاریه به طوری است که در صورت بستن عقد، اذن انتفاع برای عاریه گیرنده حاصل می شود اما در عقد رهن تا زمانی که راهن ادای دین نکند مرتهن هیح اذنی ندارد و وقتی راهن ادای دین نکند در این صورت برای مرتهن اذن ایجاد می شود. وجه تمایز مهم عاریه با قرض در این است که قرض عقدی تملیکی است (در صورتی که موضوع عقد انتقال مالکیت شی از یک شخص به شخص دیگر) ولی عاریه عقد اذنی انتفاعی است . وجه تمایز مهم عاریه با ودیعه در این است که در عقد عاریه مستعیر می تواند از مال معاره انتفاع ببرد ولی در عقد ودیعه ، مستودع فقط نقش امین و نگهدار مال را دارد. عاریه از لحاظ شرایط عمومی انعقاد قرارداد، حفظ امانت ، پس دادن مال، تعدی و تفریط نکردن و ... با دیگر عقود، احکام مشترکی دارد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات