نقش رسانه ها و افکار عمومی در سازماندهی توسعه و بهبود افق چشم انداز توسعه

مقاله کنفرانس: دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی - 1396
چکیده:
رسانهها در عصر حاضر تار و پود نمادین زندگی ما را تشکیل می دهند و نقش تسریع کننده نهادی را در جامعه دارند. امروزه نقش رسانه ها در دستکاری واقعیت و ایجاد فرهنگ مجازی بر کسی پوشیده نیست. رسانه ها، نقش نورافکن را در جامعه بازی می نمایند و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. رسانه ها در عصر حاضر حکم تیغ دو لبه ای را دارند که نوع کاربرد آن بر افکار عمومی بسیار موثر است. هم می توانند مخرب جامعه در ابتذال فرهنگی و اشاعه فرهنگ اباحی گری و لمپنیسم باشند و هم می توانند نقش اساسی در توسعه همه جانبه کشور در راستای چشم انداز توسعه کشور باشند.از آنجایی که رسانه ها نقش بالقوه معناداری در شکل گیری ادراک و افکار افراد و آحاد جامعه بازی می نمایند، توجه به آن و سیاستگذاری در فرآیند توسعه واتخاذ استراتژیهای مناسب با نگرش 20 ساله به پیشرفت کشور، از اهمیت اساسی برخوردار است. این مقاله سعی دارد با طرح مباحث رسانه ای و افکار عموممی به بررسی انواع نقش هایی که رسانه های جمعی بخصوص رادیو، تلویزیون می توانند در جامعه داشته باشند، بپردازد. رسانه های جمعی انرژی دهنده اجتماعات هستند و امنیت هستی شناسانه دارند، لذا جا دارد در فرایند توسعه به عنوان یک کاتالیزور به آن توجه کرد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

چشم انداز توسعه در افق فراساحل

مقاله نشریه: پیام دریا » بهمن 1389  شماره199

نقش رسانه ها در كنترل افكار عمومی

نویسنده: ناهید مونسان ،
مقاله نشریه: روابط عمومی » فروردين 1386  شماره49

چشم انداز توسعه مساجد در افق 1404

مقاله نشریه: مسجد » تير 1389  شماره151

نقش دانشگاه ها در رسیدن به افق چشم انداز 1404

مقاله نشریه: كار و جامعه » مرداد 1388  شماره110

نقش رسانه ها و كارتل ها در انحراف افكار عمومی امریكا

مقاله نشریه: پیام انقلاب » آبان 1391  شماره64

نقش رسانه ها در مدیریت افکار عمومی در بحران آب

مقاله کنفرانس: چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت - 1397

افكار عمومي و گفتمان رسانه ها

مقاله نشریه: كتاب ماه علوم اجتماعی » (پياپي 66)، اسفند 1381 و فروردين 1382 شماره5-6

چشم انداز روابط عمومی كارآمد در رسانه ملی

مقاله نشریه: روابط عمومی » بهمن 1388  شماره70
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات