بررسی مقایسه ای میزان تاثیر رادیو و تلویزیون بر سبک زندگی دینی در شهرهای مشهد و نیشابور

نویسنده: ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه - 1396
چکیده:
امروزه تاثیر رسانه بر سبک زندگی جامعه، امری بدیهی و غیرقابل چشم پوشی ست. پژوهش حاضر، مطالعه ای ناظر بر اثرگذاری برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بر سبک زندگی دینی در دو گروه 30 نفره از ساکنان شهرستان های مشهد و نیشابور می باشد که هدف آن بررسی توان ترویج سبک زندگی دینی توسط رسانه ملی ست. گروه های موردمطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی و از سنین 20-60 سال انتخاب گشته و سپس تحلیل شده اند. براساس نتایج حاصل از آنالیز واریانس و تفاوت میانگین، تمایز فاحشی بین مردان و زنان از این جهت وجود ندارد؛ همچنین در افراد تحصیل کرده میزان اثرپذیری از رسانه در موضوع سبک زندگی دینی پایین تر از افراد با سطح تحصیلات پایین تر می باشد. در نهایت مقایسه ای میان میزان موثر بودن برنامه های رسانه ملی در کلان شهر مشهد و شهرستان نیشابور انجام گرفت؛ که بیانگر آنست که در شهرستان نیشابور، مخاطب رسانه، اثرپذیری بالاتری نشان می دهد.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

بررسی مقایسه ای میزان تاثیر رادیو و تلویزیون بر سبک زندگی دینی در شهرهای مشهد و نیشابور

نویسنده: عطیه گلی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه - 1396
کلیدواژه: رادیو ، تلویزیون ، سبک زندگی دینی ، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر رادیو و تلویزیون بر سبک زندگی دینی در شهرهای مشهد و نیشابور

نویسنده: عطیه گلی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه - 1396
کلیدواژه: رادیو ، تلویزیون ، سبک زندگی دینی ، صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی ‌ایران

بررسی تاثیر تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر سبک زندگی

استاد راهنما: پروانه دانش ، استاد مشاور: شهره صداقت زداگان ، دانشجو: سمیه کاظمی ،
پایان‌نامه: دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی سوات گردشگری شهری ،شهرهای مشهد و نیشابور

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک - 1394

رادیو ، تلویزیون و زندگی مدرن

نویسنده: پدی اسكنل ،
مقاله نشریه: رادیو » تير 1384  شماره27

بررسی میزان تحقق سبک زندگی دینی در بین خانواده های منطقه 2 در مشهد

مقاله کنفرانس: همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی - 1395

تاثیر سبک زندگی دینی بر رفتار

مقاله کنفرانس: سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران - 1395

این بررسی میزان باورهای دینی بر سبک زندگی انسان ها

نویسنده: اعظم ترکمان ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی - 1394

تأثیر سبک زندگی در تربیت دینی

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی تربیت دینی، راهی به سوی تعالی - 1394

بررسی فون کنه‌های آجیل و خشکبار در شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور

دانشجو: بهجت کردستانی ، استاد مشاور: هاشم کمالی ، استاد راهنما: محمد حسن سرایلو ، فریبا اردشیر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده تولیدات گیاهی و دامی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مقایسه ای سبک اسناد دانشجویان راضی و ناراضی از زندگی زناشویی در شهر مشهد

دانشجو: رمیسا ایزدپناه ، استاد مشاور: احمد برجعلی ، استاد راهنما: شهین علیایی زند ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات