مقاله کنفرانس
پیش بینی سیگنال های ECG با تکیه بر تکنیک PAT و شبکه عصبی ANFIS و MLP

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق - 1396
چکیده:
آریتمی های قلبی از جمله تهدیدکننده های سلامت انسان به شمار میروند. بنابراین تشخیص زودهنگام این آریتمی ها با تکیه بر سیگنال های ECG امری حیاتی در درمان میباشد. از جملهی این آریتمی ها فیبریلاسیون بطنی، تاکی کاردی بطنی و تاکیکاردی فوق بطنی هستند که پیشبینی این آریتمی ها عملیات بهبود و درمان را تسریع میبخشد. در این مقاله یک روش جدید به منظور پیشبینی آریتمی های قلبی در سیگنال ECG معرفی شده است. داده های ECG مورد استفاده در این مقاله از سه پایگاه داده شامل آزمایشگاه آریتمی از دانشگاه بوستون بث، دانشگاه کریکتون و MIT جمع-آوری شدهاند. روش پیشنهادی به این صورت است که پس از حذف نویز، توسط تکنیک پن و تامپکینز (PAT) پیک های R در سیگنال شناسایی شده و به این وسیله فاصله های RR برای سیگنال محاسبه میشود. با میانگین گیری از مقدار این فواصل، مقدار تقریبی برای تناوب سیگنال بدست میآید. سپس با در نظر گرفتن 50 نمونه در محدوده ی لحظه ای که مقدار تقریبی تناوب نشان میدهد تا لحظه ی فعلی (یک دور تناوب قبل از لحظه فعلی)، سیستم قادر به پیشبینی 10 لحظه بعد خواهد بود. به دلیل روند غیر خطی در سیگنال ECG، در روش پیشنهادی از پیش بینی کننده های MLP و ANFIS برای دستیابی به یک مقایسه ی جامع بین دو الگوریتم، استفاده شده است. با اینکه از پیش بینی کننده های شبکه عصبی مصنوعی در سیگنال های ECG در موارد محدودی استفاده شده است اما با توجه به اینکه مقدار MSE در بهترین نتیجهی مربوط به این مقاله برابر با 6/342 ارایه شده است، روش های ذکرشده برای این کار بسیار مناسب ارزیابی میشوند.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پیش بینی سیگنال ECG با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

مقاله نشریه: مهندسی پزشكی و تجهیزات آزمایشگاهی » فروردين 1393  شماره156

توان پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های شبکه عصبی ANFIS, MLP

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - 1395

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های شبکه عصبی RBF, ANFIS, MLP, LoLiMoT

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - 1395

پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی - فازی ‏‎(ANFIS)‎‏

دانشجو: امیر ابویی مهریزی ، استاد مشاور: علی طلایی ، حسن رستگار ، استاد راهنما: ابراهیم عباسی ،
پایان‌نامه: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - 1385 - [کارشناسی ارشد]

طبقه بندی سیگنال ECG با استفاده از ANFIS

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران - 1396

پیش بینی غلظت منوكسید كربن با استفاده از مدل های MLP,ANFIS

مقاله کنفرانس: اولين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي - 1392

كاربرد شبكه عصبی RBF و ANFIS در پیش بینی مسافرت های شهری

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور - 1393

مدلسازی آریتمی سیگنال های ECG با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نویسنده: عطیه اسماعیلی ،
مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز - 1397

حذف نویز سیگنال ECG توسط شبکه عصبی آدلاین

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات