بررسی روش های فعلی ارزیابی و شناخت افکار عمومی در حوزه سیاست و مقایسه آن با روش (ZEMT)

مقاله کنفرانس: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - 1396
چکیده:
دولت ها، احزاب سیاسی و سیاست مداران همواره بدنبال شناخت افکار عمومی در مرحله اول و جهت دهی به آن در سمت و سوی اهداف خود می باشند. دولت ها اگر دموکرات باشند برای تعیین نیازهای واقعی جامعه در ارایه برنامه های خود برای جلب رای مردم در انتخابات و دولت های غیر مردمی برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد اعتراضات و اعتصابات مردمی نیازمند شناخت صحیح افکار عمومی هستند. در این مقاله محققین روش های فعلی شناخت افکار عمومی را بررسی کرده و مورد نقد قرار دادند و در نهایت روش پیشنهادی خود را که براساس مدل استعاره شناسی زالتمن می باشد را براساس تحقیقات خود به عنوان مدل مناسب در این راه مطرح کرده اند.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

سنجش و شناخت افکار عمومی

مقاله نشریه: مسایل جهان » سال 1353 - شماره 5

افكار عمومي در قرن بيستم: روش هاي سنجش افكار عمومي

مقاله نشریه: تحقیقات روابط عمومی » ارديبهشت و خرداد 1397 شماره102

تاثیر افکار عمومی در فرایند سیاست گذاری عمومی

نویسنده: فرود شفیعی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1395

بررسی روش فعلی ارزیابی شركت های توزیع و پیشنهاد روش جدید

نویسنده: حسن جباری ،
مقاله کنفرانس: هفتمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق - 1381

روش های مدیریت افکار عمومی با نگاهی قرآنی

دانشجو: محسن صالح فر ، استاد مشاور: محمد کاظم رحمان ستایش ، استاد راهنما: محمد هادی مفتح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

ارزيابي سياست هاي موجود در حوزه هويت

مقاله نشریه: نامه هویت » بهمن 1397 شماره35

ارزیابی پروژه‌‌ها با عمر نامحدود و مقایسه اقتصادی پروژه-های سرمایه‌گذاری با روش ارزش فعلی استوار

استاد راهنما: پیام حنفی زاده ، دانشجو: حدیثه سلمانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی - 1383 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات