بررسی روش های فعلی ارزیابی و شناخت افکار عمومی در حوزه سیاست و مقایسه آن با روش (ZEMT)

مقاله کنفرانس: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی - 1396
چکیده:
دولت ها، احزاب سیاسی و سیاست مداران همواره بدنبال شناخت افکار عمومی در مرحله اول و جهت دهی به آن در سمت و سوی اهداف خود می باشند. دولت ها اگر دموکرات باشند برای تعیین نیازهای واقعی جامعه در ارایه برنامه های خود برای جلب رای مردم در انتخابات و دولت های غیر مردمی برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از ایجاد اعتراضات و اعتصابات مردمی نیازمند شناخت صحیح افکار عمومی هستند. در این مقاله محققین روش های فعلی شناخت افکار عمومی را بررسی کرده و مورد نقد قرار دادند و در نهایت روش پیشنهادی خود را که براساس مدل استعاره شناسی زالتمن می باشد را براساس تحقیقات خود به عنوان مدل مناسب در این راه مطرح کرده اند.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

سنجش و شناخت افکار عمومی

مقاله نشریه: مسایل جهان » سال 1353 - شماره 5

افكار عمومي در قرن بيستم: روش هاي سنجش افكار عمومي

مقاله نشریه: تحقیقات روابط عمومی » ارديبهشت و خرداد 1397 شماره102

تاثیر افکار عمومی در فرایند سیاست گذاری عمومی

نویسنده: فرود شفیعی ،
مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران - 1395

روش های مدیریت افکار عمومی با نگاهی قرآنی

استاد راهنما: محمد هادی مفتح ، استاد مشاور: محمد کاظم رحمان ستایش ، دانشجو: محسن صالح فر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی روش فعلی ارزیابی شركت های توزیع و پیشنهاد روش جدید

نویسنده: حسن جباری ،
مقاله کنفرانس: هفتمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق - 1381

ارزیابی پروژه‌‌ها با عمر نامحدود و مقایسه اقتصادی پروژه-های سرمایه‌گذاری با روش ارزش فعلی استوار

استاد راهنما: پیام حنفی زاده ، دانشجو: حدیثه سلمانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی - 1383 - [کارشناسی ارشد]

سیاست اصیل در حوزه عمومی است

نویسنده: عباس منوچهری ،
مقاله نشریه: مهرنامه » مرداد 1392  شماره30

افكار عمومی و مفاهیم رایج آن

مقاله نشریه: رادیو » شهريور 1390  شماره56

افكار عمومی و معیارهای سنجش آن

نویسنده: صبا نوری ،
مقاله نشریه: كتاب ماه علوم اجتماعی »   (پياپي 130)، دي 1388  شماره22
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات