رضایی یا عینی بودن عقد قرض در حقوق ایران و فقه امامیه

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران - 1395
کلیدواژه: عقد ، عینی ، رضایی ، قرض
چکیده:
در قانون مدنی عقود و معاملات از جهات متفاوتی تقسیم می شوند، که می توان به عینی، رضایی، تشریفاتی اشاره نمود. اما در خصوص رضایی یا عینی بودن برخی عقود بین نویسندگان کتب حقوقی و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد. که می توان برای نمونه به عقد قرض اشاره نمود. قانون مدنی که همه عقود و معاملات در آن ذکر شده اند عقد قرض را تعریف نموده است که از این تعریف هم عینی بودن این عقد برداشت می شود و هم رضایی بودن این عقد. اما بر اساس روایت، اجماع،... می توان قایل بر این بو عقد قرض یک عقد عینی است.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویكردی به آرای حضرت امام خمینی (س)

مقاله نشریه: پژوهشنامه متین » زمستان 1388  شماره45

بطلان یا صحت عقد اجاره با شرط قرض در فقه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران - 1395

اعتبار عربي بودن در صيغه عقد نكاح از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

مقاله نشریه: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) » پاییز و زمستان 1396 شماره67

حق یا حکم بودن ارث در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما: عباس کلانتری خلیل آباد ، استاد مشاور: سید احمد میر خلیلی ، دانشجو: معصومه نوری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد - 1392 - [کارشناسی ارشد]

استقلال شرط از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی - 1396

استقلال شرط از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند - 1396

بررسی ماهیت عقد وکالت در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده: محسن مکاریان ،
مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی - 1397

بررسی تطبیقی عقد حواله در فقه امامیه و حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات