مقاله کنفرانس
حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1396
چکیده:
نابرابری در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابری در توان چانه زنی میان طرفین قرداد بینجامد .به عبارت دیگر این نابرابری منجر به برتری یک طرف به طرف دیگر قرداد گردد .اما پر واضح است اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد اقدام بهانعقاد دقراردا نمایند؛ در عین حال، یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداداست که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تامین نگردد .بر این مبنا، قانونگذار با تصویب قانون پیش-فروش ساختمان در سال 10/12/89 در صدد حمایت از پیش-خریدار برآمده است .این قانون با الزامیکردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش-فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرارداد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرایم برای تاخیر انجام تعهدات پیش-فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش-خریدار،عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش-فروش شده، استحقاق طالبهم قیمت روز بناء در مواردیکه پیش-خریدار حق فسخ دارد یا در فرض کسر متراژ مقرر در پیش-قرارداد، در مواردی امکان تکمیل ساختمان به وسیله پیش-خریدار و تنظیم سند رسمی انتقال از طرف او، مسیولیت نوعی پیش-فروشنده در مقابلخسارات ناشی از عیب بناء در مجموع یک قانون حمایت از پیش-خریدار است و باب بسیاری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها را مسدود کرده و بسیاری مسایل مناقشه بر انگیز را نیز روشن ساخت.
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قراردادهای پیش فروش آپارتمان

دانشجو: مریم شکیبایی ، استاد راهنما: شهرام صبری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حمایت از طرف ضعیف قرارداد

دانشجو: مینا نادرعلی ، استاد مشاور: غلامرضا حاجی نوری ، استاد راهنما: ابراهیم شعاریان ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

حمایت از طرف ضعیف قرارداد

دانشجو: هدایت اله تقوی ، استاد مشاور: مجید عباس آبادی ، استاد راهنما: محمد بهمنی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

حمايت از طرف ضعيف قرارداد از طريق حقوق اساسي

مقاله نشریه: پژوهش حقوق خصوصی » تابستان 1397 شماره23

وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان

مجری: لیلا سرکاری فر ، دانشجو: حسن علیزاده ، استاد مشاور: نجادعلی الماسی ، استاد راهنما: عزت الله عراقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1382 - [کارشناسی ارشد]

قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران

استاد راهنما: حبیب الله رحیمی ، استاد مشاور: شعبان حق پرست ، دانشجو: نسرین خدارحمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات