اهمیت فضای سبز در توسعه پایدار شهری

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

اهمیت فضای سبز در توسعه پایدار شهری

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها) - 1395

اهمیت فضای سبز شهری در توسعه پایدار شهر و گردشگری سبز شهری

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي توريسم و گردشگري سبز - 1393

توسعه فضای سبز در مدیریت پایدار شهری

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی - 1394

فضای سبز شهری و توسعه پایدار

مقاله نشریه: یادمان » دي 1386  شماره47

فضای سبز، مدیریت شهری، توسعه پایدار

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم - 1395

فضای سبز شهری و اهمیت آن در رسیدن به اهداف توسعه پایدار

نویسنده: زهرا نیکخواه ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری - 1395

اهمیت توسعه فضای سبز

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی - 1395

فضای سبز شهری در ارتباط با توسعه پایدار

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري - 1393

بررسی تأثیر فضای سبز در توسعه پایدار شهری

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار - 1393
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات